-181-


Resulullah(s.a.v) anlatıyor:

Allah’u Taala buyurdu ki:Dünya ehlinden sevdiği bir kimseyi aldığım zaman sevabını bekleyen mü’min kulumun, katımdaki karşılığı ancak cennettir. (BUHARİ)

Amr b. Şuayb, o da babasından o da dedesinden anlatıyor: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Herhangi bir kimsenin izinlerini almaksızın iki kişi arasına oturması helal değildir. Ebu Davud’ un diğer bir rivayeti ise: “ Bir kimse, müsaadeleri olmadıkça iki kişi arasına oturamaz şeklindedir.(EBU DAVUD)

Allah bana: -ve lesevfe yu’tike Rabbüke fe terda- Gerçekten Rabbin sana (şefaat makamını) verecek te hoşnut olacaksın- ayetinden daha ümit verici bir ayet indirmemiştir. O nu (şefaatimi) ümmetim için kıyamete sakladım.

(RAMUZܒL EHADİS/4598)

Allah’ ın cismen ve ahlaken güzel yarattığı kişinin cesedini ateş katiyen yakmaz. (RAMUZܒL EHADİS/4623)

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) (İran Kisrasına göndermek için) bir mektub yazmıştı. Kendisine: "Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar" denildi. Bunun üzerine gümüş bir mühür yaptırdı. Üzerine Muhammed Resülullah cümlesini kazdırdı. Cemaate de:
"Ben bir mühür yaptırdım. Üzerine Muhammed Resülullah kazdırdım, kimse bunu yüzüğüne kazdırmasın" buyurdu."
Bir rivâyette şöyle gelmiştir: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) sağ (eli) ne gümüş bir yüzük taktı. Kaşı Habeşi idi. Karşı avucunun içine geliyordu." (KÜTÜB-İ SİTTE/2068)

Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan naklediyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın: "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim."  (KÜTÜB-İ SİTTE/4537)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir adam gelip: "Ey Hayru'l-Beriyye (yaratılmışların en hayırlısı)" diye hitabetmişti. Aleyhissalatu vesselam hemen müdahale etti: "Bu söylediğin İbrahim aleyhisselâm(ın vasfı)dır."  (KÜTÜB-İ SİTTE/4305)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ben, dünyada da ahirette de Meryem'in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onun arasında başka bir peygamber yok. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler, dinleri de birdir. (KÜTÜB-İ SİTTE/4313)

 İstanbul -17.09.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail