-182-


Hz. Aişe (r.anha): Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şüphesiz Adem (as)’den olan her insan üç yüz altmış eklem üzere yaratılmıştır. Kim Allah’ı tekbir, Allah’a hamd, Allah’ı tehlil, Allah’ı tesbih eder, Allah’tan mağfiret taleb eder, insanların yolundan bir taşı yahut dikeni veya onların yolundan bir kemik parçasını kaldırırsa, ya da bir iyiliği emredip kötülükten sakındırırsa (yani yapacağı hayırlar), bu üç yüz altmışı doldurursa, o gün akşama nefsini cehennem ateşinden uzaklaştırmış olarak varır.” (HADİS)

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

“(Bir gün) Hz. Peygamber (sav) mescide girmişti. Bir de ne görse: İki direk arasında çekilmiş bir ip.

-Bu ip (burada) ne (için çekilmiş)?

-“Zeynep (bintü Cahş)’in ipidir. Namaz kılarken yorulunca ona tutunur.”

-“(Derhal) Onu çözün. Sizden biri dinç olduğu sürece namaz kılsın. Yorulduğunda yatıp uyusun.” (BUHARİ-MÜSLİM)

Kim bu (soğan sarımsak gibi) yeşillikten bir şey yerse, mescidimize yaklaşmasın, çünkü melekler insanların eziyet duyduğu şeyden eziyet duyarlar.  (RAMUZܒL EHADİS/5066)

Gusülden (yıkandıktan) sonra abdest alan bizden değildir. (RAMUZܒL EHADİS/5152)

Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:
"Peygamberlerden birini diğerine üstün kılmayın." (KÜTÜB-İ SİTTE/4315)

Ya'la İbnu Ümeyye radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Harem'de mal ihtikârı orada işlenen bir zulümdür." (KÜTÜB-İ SİTTE/4555)

eş-Şerrid (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselàm) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar."
İbnu'l-Mübàrek der ki: "Irzını helâl kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir
." (KÜTÜB-İ SİTTE/1909)

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer." (KÜTÜB-İ SİTTE/5077)

Ebu Mâlik el-Eş'ârî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki:
"Kim Allah yolunda evinden ayrılır, sonra da öldürülür, yahut atı veya devesi (yere atıp) boynunu kırar veya bir zehirli sokar veya yatağında ölür ise, Allah'ın dilediği hangi musibetle ölmüş olursa olsun şehit olarak ölür." (KÜTÜB-İ SİTTE/998)

 İstanbul -21.09.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail