-183-


Her kim Müslüman bir kimsenin hakkını yemin ederek ele geçirirse, Allah(cc) ona cehennemi vacip, cenneti de haram kılar. Adamın biri;

Ya Resulullah! Aldığı az bir şey olsada mı? Diye sordu. Allah Resulu(sav):

-Misvak ağacından bir çubuk da olsa(yine böyledir) buyurdular. . (MÜSLİM)

Yemeğiniz üzere toplanınız, Allah’ın adını zikrediniz. Yemeğiniz bereketlenir. (HADİS)

Allah bir şey yarattı mı mutlaka onu mağlup edecek bir şey daha yaratır. Rahmetini gazabını yenmek için yaratmıştır. (RAMUZܒL EHADİS/4629)

Cinler üçe ayrılır, üçte birinin kanatları vardır ki o kanatlarla havada uçarlar. Üçte biri yılanlar ve köpekler (şeklinde) kalan üçte biri de insanlara hulül edip onlarla dolaşırlar.” (RAMUZܒL EHADİS/2372)

Ka'b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle derken işittim: "Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır." (KÜTÜB-İ SİTTE/394)

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, "Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat: "Ey Allah'ın Resûlü içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever" dediler. Bunun üzerine: "Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da vârislerinin malıdır."  (KÜTÜB-İ SİTTE/398)

Hz. Ömer, Hz. Ali ve diğer bir kısım Ashab radıyallahu anhüm demişlerdir ki: "Kadı ve hâkim mescidde hüküm verebilir. Şâyet bir haddle ilgili hüküm vermişlerse, bunun icrası mescidin dışında yapılır."  (KÜTÜB-İ SİTTE/4861)

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Ben "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın evinin kapısında iken şu ayet nazil oldu: "...Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor" (Ahzab 33). Evde "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin vardı. Onlara bir örtü bürüdü ve: "Allahım, işte bunlar benim ehl-i beytimdir, bunlardan günahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl!" buyurdu. Ben atılıp: "Ey Allah'ın Resûlü! Ben ehl-i beytten deyil miyim?" dedim. Bana: "Sen (yerinde dur, sen zaten) hayırdasın, sen Resûlullah'ın zevcesisin!" diye cevap verdi." (KÜTÜB-İ SİTTE/4860)

 İstanbul -24.09.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail