-188-


Şüphesiz oruç bir emanettir. Her biriniz bu emaneti korusun. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I /S.667)

Yiyip de şükreden, sabredip oruç tutan gibidir. (HADİS)

Hiçbir peygamber yoktur ki, onun ümmetimde bir benzeri bulunmasın: Ebu Bekr İbrahim’in, Ömer Musa’ nın, Osman Harun’ un benzeridir. Ali Bin Ebu Talip de benim benzerimdir! Meryemoğlu İsa’ yı görmekten hoşlanan kimse varsa, Ebu Zerr il-Gifari’ ye baksın. (RAMUZܒL EHADİS/4800)

Mümin, rüzgardan etkilenen ekin gibidir, devamlı bela içinde olur. Münafık, kesilinceye kadar etkilenmeyen çam ağacına benzer. (RAMUZܒL EHADİS/4817)

Huzeyfe b. El-Yemani (ra) anlatıyor: Peygamber efendimiz halka meydana getiren bir grubun ortasına oturan kimseye lanet etmiştir. (Kötülemiştir) (EBU DAVUD)

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm (bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek): "Ey kadınlar cemaati! (Allah yolunda) sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm" buyurdular. Dinleyenlerden cesaretli bir kadın: "Niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor, neyimiz var?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: "Ağzınızdan kötü söz çok çıkıyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı ve dini eksik olanlar arasında akıl sahibi erkeklere galebe çalan sizden başkasını görmedim!" dedi. O kadın tekrar: "Ey Allah'ın resulü! Aklı ve dini eksik ne demek?" diye sorunca Aleyhissalâtu vesselâm açıkladı: "Aklı noksan tabiri, iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olmasını ifade eder. Dinlerinin eksik olması tâbiri de onların (hayız dönemlerinde) günlerce namaz kılmamalarını, Ramazan ayında oruç tutmamalarını ifade eder." (KÜTÜB-İ SİTTE/5338)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Hased (çekememezlik) hayırları yer bitirir, tıpkı ateşin odunu yeyip tükettiği gibi. Sadaka hataları söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürmesi gibi. Namaz, mü'minin nürudur. Oruç ateşe karşı perdedir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5273)

Muaz İbnu Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Namaz, oruç ve zikir Allah yolunda infak üzerine yediyüz misli katlanır." (KÜTÜB-İ SİTTE/4631)

Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mü'min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak." (KÜTÜB-İ SİTTE/4084)

Yezid İbnu Seleme el-Cûfi radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü! dedim, ben senden pek çok hadis işittim. Ancak bunlardan, sonradan işittiklerimin, önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana (hepsinin yerini tutacak) câmi bir kelime söyle!" "Bildiklerinde Allah'a karşı müttaki ol (bu sana yeter)!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4091)

 İstanbul -15.10.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail