-191-


Mimberim ile hanemin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. (KENZÜL İRFAN/ S.122)

Her birnizin duası makbul olur; ama, aceleci olmamak şartı ile.

Acelesi:

-Dua ettim, kabul olmadı demesidir. ( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 93)

İslam bağları bir bir çözülecek. Biri çözüldükçe insanlar ondan sonrakine yapışacaklar. İlk çözülen hüküm (ilahi nizama uymayan hükümlerle hüküm vermek) en son çözülen ise namaz olacaktır. (RAMUZܒL EHADİS/4293)

Cin gecesi (cinlerin toplandığı bir gece) cinlere O’ nu (Rahman Suresini) okudum. Sizden daha iyi cevap vererek dinliyorlardı: Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Kavline ne zaman gelirsem şöyle diyorlardı:

-Ey rabbimiz senin nimetinden hiçbirini yalanlamıyoruz, hamd sana mahsustur. (RAMUZܒL EHADİS/4322)

Ebû Zerr (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav)’a: “ Ya Resulullah! Bir kişi iyi bir iş yapar ve halk da bunun için onu överse ne buyurursunuz?” diye soruldu. Efendimiz de: “Bu, mümin için peşin bir müjdedir.” buyurdu. (MÜSLİM)

Ömer İbnu Abdilaziz rahimehullah'dan nakledildiğine göre, (Medine valisi) Ebu Bekr İbnu Hazm'a şöyle yazmıştır: "Bak, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hadisinden ne varsa yaz. Zira ben, ilmin kaybolmasından ve ülemanın gitmesinden korkuyorum. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hadisinden başka bir şey kabul etme. Alimler ilmi yaysınlar, ilim için (herkese açık yerlerde) halkalar teşkil etsinler, ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim, gizli kalmazsa helak olmaz." (KÜTÜB-İ SİTTE/4110)

 İstanbul -26.10.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail