-195-


Acıyanlara, Rahman olan Allah merhamet eder.Yeryüzünde onlara acıyınız. Bu sayede gökyüzünde olanlar da size acır.  ( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 148)

Kim bir kavme benzerse artık o onlardandır. (NEFAHATܒL-ÜNS /S.686)

Her iki bayram namazı da, erkek-dişi her akıl baliğ olana vacibdir. (RAMUZܒL EHADİS/2744)

Tedbir maişetin yarısıdır. İnsanlarla dostluk aklın yarısıdır. Üzüntü (vücut çöküşünün) yarısıdır. Az çocuklu olmak iki kolaydan biridir. (RAMUZܒL EHADİS/2318)  

Ümmetimde öyle zelzeleler olacaktır ki, o yüzden on bin, yirmi bin, otuz bin kişi helak olacaktır. Allah’u Taala o sarsıntıyı müttakiler için bir mev’iza(takva sahipleri için bir öğüt),  müminler için bir rahmet(inananlar için bir acıma vasilesi), kafirler için ise bir azap kılacaktır. (SUYUTİ)

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bir gün, hücrelerinden birinden çıkıp mescide girmişti. Mescidde ise iki halka vardı. Birinde halk, Kur'ân okuyor, Allah'a dua ediyordu. Diğerindekiler ilim öğrenip ilim öğretmekle meşguldü. Aleyhissalâtu vesselâm: "Her ikisi de hayır üzeredir: Şunlar Kur'ân okuyorlar, Allah'a dua ediyorlar, Allah (taleplerini) dilerse onlara verir, dilemezse vermez. Bunlar ise öğrenip öğretiyorlar. Ben de bir muallim olarak gönderildim!" buyurdular ve ilim halkasına oturdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/6017)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İlmi, alimlere karşı böbürlenmek, cühelâ ile münakaşa etmek veya mevki-makam elde etmek için öğrenmeyin. Kim bunu yaparsa ona ateş gerekir, ateş!" (KÜTÜB-İ SİTTE/6029)

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bu ümmetin sonradan gelenleri önce gelenlerine lânet ettiği vakit, kim bir hadisi söylemez, ketmederse, Allah'ın indirdiğini ketmetmiş (gizlemiş) olur." (KÜTÜB-İ SİTTE/6034)

    İstanbul -10.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail