-198-


İşler,  niyete bağlıdır. Herkese niyet ettiği şey vardır.  (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 167) 

Oğlan çocuk doğduğunda (Kurban kesin) ve onu zarar veren şeylerden temizleyin. (SÜNEN’ÜN- NESEİ /S.225)


Sübhanallah (kelimesi) Allah’ ı her kötü sıfattan tenzih etmektir. (RAMUZܒL EHADİS/3685)
 

Sakın (yabancı) kadınların yanına girmeyin.
- Acaba kocanın kardeşine ne buyrulur?

- Kardeş ölümdür (yani felakete sebep olabilir) diye cevap verdiler.
(RAMUZܒL EHADİS/2084)

 

Elbette kıyamet günü haklar sahiplerine ödenecektir; hatta, boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan hak alınacaktır. (MÜSLİM)

 

Tirmizî'de Ebu Saîd'den şu rivayet kaydedilmiştir: "En sâdık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır."  (KÜTÜB-İ SİTTE/939)

 

Ümmü Kürz el-Ka'biyye radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât (mû'minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/7126)

 

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "(Mü'min) ölü, kabre girdimi, güneş batışındaki haliyle ona temsil edilir. Bunun üzerine ölü oturup ellerini gözlerine sürer ve: "Beni bırakınız namaz kılayım" der." (KÜTÜB-İ SİTTE/7278)

 

Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Birinizin eceli bir yerde olduğu zaman ihtiyaç onu oraya sıçratır. Sonra kalan ömrünün sonuna varınca aziz ve celil olan Allah onun ruhunu orada alır. Kıyamet günü, o yer: "Ey Rabbim! İşte bu, bana emanet ettiğin (cesed)dir!" der." (KÜTÜB-İ SİTTE/7276)

    İstanbul -18.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail