-199-


Allah’u Taala, dünyaya şöyle bir emir verir:

-Ey dünya, bana kulluk ederek yolumda hizmet edene yardım et. Yolumdan şaşıp sana koşmak isteyeni de kendin için çalıştır ve yor. .( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S 184)

Av ve çoban köpeklerinden başka köpek besleyenlerin  defterinden her gün iki grad ecir ve sevapları eksilir.  (SÜNEN’ÜN- NESEİ /S.258)

Müminin işine şaşılır.Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başka kimsede yoktur. Kendisine varlık isabet ederse şükreder.Bu, onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder bu da onun için hayır olur. (MÜSLİM)

Kim karın hastalığından giderse kabrinde azap görmez. (RAMUZܒL EHADİS/5453)

Kim her fazr namazının ardından Ayet’ el Kürsi' yi okursa cennetten onu ancak ölüm alıkoyar (ölünce hemen cennete gider). (RAMUZܒL EHADİS/5461)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Rü'ya üç kısımdır: Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü'ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın." (KÜTÜB-İ SİTTE/7129)

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Biz, ümmetlerin sonuncusuyuz ve hesabı ilk görülecek olanlarız. Orada: "Ümmî ümmet ve peygamberi nerededir?" denilir. Bilesiniz, biz sonuncu olan ilkleriz (yani dünyaya gelişte sonuncuyuz, Kıyamet günü hesabı verip cennete girmede ilkleriz." (KÜTÜB-İ SİTTE/7284)

Ebu Bürde babasından anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kıyamet günü, Aziz ve celil olan Allah, mahlükâtı topladı mı Ümmet-i Muhammed'e secde etmeleri için izin verilir. Onlar Allah'a uzun bir secde yaparlar. Sonra: "Başlarınızı (secdeden) kaldırın. Biz sayınız kadar (kâfirleri) ateşten, kurtuluş için fidyeleriniz yaptık" buyurulacaktır." (KÜTÜB-İ SİTTE/7285)

    İstanbul -24.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail