-2-


Beni üç yerde anmayın; yemek yerken, hayvan keserken, aksırdığınız zaman... ( Hadis )

Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz ! Arkadaşlarından kimi sevip, kime güvendiği de sorulmaz! Vitir namazını kılmadan yatma... ( Hadis)

Beyaz horoza sövmeyin. Çünkü o benim arkadaşımdır, ben de onun arkadaşıyım ! Onun düşmanı benim de düşmanımdır. Beni Hak ile gönderene yemin olsun ki, Ademoğlu onun kurbunda olan şeyi bir bilseler, altın ve gümüş verip onun tüyünü ve etini satın alırlar. O, sesinin vardığı yere kadar cinleri uzaklaştırır... ( Hadis )

Zenginlerin yanına az girin! Çünkü bu haliniz, size ihsan ettiği diğer nimetleri hor görmemenize daha uygundur... ( Hadis )

Sükûtu tefekkür, bakışı ibret olan kimseler ile sahifesinde çok istiğfar bulunan kişi, felaha kavuşmuşlardır... ( Hadis )

Kırk kişi bir ümmet sayılır. Kırk kişi ölülerine yaptıkları duayı bitirir bitirmez, Allah o ölüyü onlara bağışlar ve o zata mağfiret buyurur... (Hadis )

Müminlerin ruhları cennet ağaçlarında ikamet eden ve meyvelerinden yiyen yeşil kuşların kursağında olur... Kıyamet günü Allah, onları cesetlerine iade edinceye kadar (bu böyle) devam eder... ( Hadis )

Cennetin en alt derecesi şudur; bir kişinin emrinde on bin hizmetçi bulunacak, her hizmetçinin elinde iki tabak olacak ki biri altından diğeri gümüşten... Renkleri ayrı olacak. Sonundan yiyen başından yiyen gibi (istekli ve şevkli) olacak; sonundan duyduğu lezzet ve koku, başından duyduğu lezzet ve kokunun aynısı olacak. Sonra (bütün bu yedikleri) bir misk kokusu saçarak ter ve geğirme halinde (insan vücudundan) çıkıp gidecek... Orada küçük su dökmezler, büyük abdeste çıkmazlar, sümük (ve benzeri) şeyleri de olmaz (ehli cennetin)... ( Hadis )

İstanbul - 17.09.2002
 http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail