-202-Allahu Teala (cc) şöyle buyurmuştur:
" Muhakkak o çok şerefli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitapta yazlıdır. Ona ancak tertemiz olanlar el sürebilir. O, Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir." (Vakıa Süresi/ 77-80)

" Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek bir Bürhan gelmiştir. Ve biz size apaçık bir nur da göndermişizdir." (Nisa Süresi/ 174)

" İşte biz, sana da böylece emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki (bundan önce) sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediklerimizi kendisi ile hidayete kavuşturacağımız bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen, doğru yolun, yer ve göklerde ne varsa hepsi kendisinin olan Allah yolunun hidayetçisisin. Dikkat edin! Bütün işler ancak Allah'a dönüp varır." (Şura Süresi/ 52-53)


Osman (ra)' dan:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenip öğreten kimsedir!.." (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi)

Aişe Validemiz (r.anha)'den:
" Kur'an'ı ezberleyip iyi bilen kimse, melekut alemindeki hususi bir sınıf meleklerin derecesindedir. Çalışırken öğrenmek ve ezberlemekte güçlük çeken kimseye de iki kat ecir vardır." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

Ebu Musa (ra)' dan:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
" Kur'an'ı okuyan mü'min, hem kokusu, hem tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'an'ı okumayan mü'minin misali de hurmadır, kokusu yoktur, fakat tatlıdır. Kur'an okuyan münafık ise, kokusu güzel, fakat tadı acı olan fesleğen gibi bitkilere benzer. Kur'an okumayan münafığın misali de Ebucehil karpuzudur; tadıacı olduğu gibi, kokusu da yoktur." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Ukbe b. Amir (ra) şöyle demiştir:
" Biz Suffe'de oturuyorken, Resulûllah (sav) çıkageldi ve 'Sizden hanginiz her sabah Butjan, yakut Akik'e gidip de, Allah'a ve akraba hukukuna karşı bir günah işlemeden oradan büyük hörgüçlü iki deve alıp dönmek ister?' diye sordu. Bizde, 'Ya Resulûllah, bunu hepimiz isteriz' dedik. Resulûllah (sav), 'Sizden birinizin, her sabah meclise gelip, Yüce Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi, kendisi için iki deveden daha hayırlıdır. Üç ayet öğrenmesi üç deveden daha hayırlıdır. Dört ayet öğrenmesi, dört deveden daha hayırlıdır. Bundan daha fazla ayet öğrenmesi, o sayıda deveden daha hayırlıdır' buyurdu." (Müslim, Ebu Davud)

Ebu Hureyre (ra)'den:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
" Kim, ilim tahsili maksadı ile bir yola girerse, Allah ona cennete götüren yolu kolaylaştırır. Allah'ın Kitabı'nı okumak ve öğrenmek üzere, Allahın evlerinden birinde toplanan bir topluluk yoktur ki, onlara imanın artması neticesi bir kalp rahatlığı gelmesin, onları Allah'ın rahmeti sarmasın, melekler onları çevrelemesin ve Allah onları nezdinde bulunanlar arasında anmasın." (Müslim, Ebu Davud)

Abdullah b. Amr (ra)'dan:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Kur'an ehline; ' Oku, yüksel; dünyada düzgün bir şekilde okuduğun gibi, oku!' denilecektir. Oku zira buradaki derecen okuduğun son ayetin sayısına göre yüksek olacaktır. (Ebu Davud, Tirmizi)


Ebu Hureyre (ra)'den:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
Kur'an kıyamet gününde gelip diyecek: " Ya Rabbi. Onu ( yani Kur'an ehli olanı) zinetlendir!" Bunun üzerine Kur'an ehline bir şeref tacı giydirilecek. Sonra Kur'an, "Ya Rabbi, onun zinetini artır!" diyecek. Bu sefer Kur'an ehline şeref elbisesi giydirilecek. Bundan sonra Kur'an " Ya Rabbi, ondan razı ol!" diyecek ve kendisine, " Oku ve yüksel!" denilecek. Her ayet için de bir hasene (sevap) ziyade edilecektir. (Tirmizi)

Ebu Davud'da şu hadis vardır:
Kim Kur'an'ı ezberler ve hükümlerine göre amel ederse, bu zatın babasına, kıyamet gününde, ışığı, güneşin bütün dünya evlerindeki ışığından daha parlak bir taç giydirilecektir. Babasına böyle olursa, artık kendisinin derecesini düşünün! (Tirmizi)


    İstanbul -02.12.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail