-210-


Farz namazlar dışında; bir kimse, her gün oniki rekat nafile namaz kılarsa; Allah’u Taala, cennette onun için bir köşk yapar. ( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 217)

Alim yeryüzünde Allah Taala’nın güvendiği kimsedir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.19)

Kafirler içersinde dünya nimetlerinden en çok faydalanan kimse kıyamat günü getirilecek’’şunu ateşe bir kere daldırın ,, denilir. Bunun üzerine o kişi ateşe daldırıldıktan sonrak kendisine “Ey filan(kişi)! (Geçmiş zaman boyunca) sana herhangi bir nimet ulaştı mı ? diye sorulduğunda;
Hayır (Bu güne kadar) hiç bir nimet isabet etmedi” der.
Müminlerin(dünyada iken) en şiddetli zarar ve bela çekeni getirilecek “Onu cennete bir kere daldırın” denilir, böylece o oraya bir kere daldırıldıktan sonra kendisine; “Ey filan (kimse)(yaşadığın hayat boyunca) sana hiç bir sıkıntı ve bela isabet etti mi?”  diye sorulur.
O da “(şu ana kadar) bana hiç bir zarar ve hiç bir bela isabet etmemiştir” der. (İBNİ MACE)
 

Ümmetimden ikindi (nin farzından) evvel dört rekat namaz kılanlara mutlaka Allah mağfiret eder. (RAMUZܒL EHADİS/6069)

Sizden biri, mutlaka Allah’ a hüsn-ü zan besleyerek ölsün. (RAMUZܒL EHADİS/6108)

Hz Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İçerisinde resim, cünüb ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez." (KÜTÜB-İ SİTTE/2147)

Safiyye Bintu Ebî Ubeyd, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevce-i pâklerinden naklen anlatıyor: "Resülulah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir arrâfa (kâhine) gelir, birşeyler sorar ve söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, kırk gün namazı kabul edilmez." (KÜTÜB-İ SİTTE/2213)

Zeyd İbnu Erkam (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a sihir yapıldı. Bu yüzden günlerce hasta düştü. Sonunda Cebrâil aleyhisselâm gelerek: "Seni yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptığı sihir düğümünü falanca kuyuya attı" dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Ali (radıyallâhu anh)'yi (bu maksadla oraya) gönderdi. Ali (radıyallâhu anh) düğümü oradan çıkarıp çözdü. (Sihir çözülünce) Aleyhissalâtu vesselâm, bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu, o yahudîye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi." (KÜTÜB-İ SİTTE/2215)

İstanbul -04.01.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail