-211-


Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

İlim meclisinde bulunma, bin rekat namaz, bin hastayı ziyaret ve bin cenazeyi teşyiden daha kıymetlidir. Buyurduklarında dinleyenler;
-Ey Allah’ın Resulu Kur’an okumaktan da mı hayırlıdır? diye sorunca;
Peygamber Efendimiz:
-Kur’an ilim ile fayda verir. Manası anlaşılmadan bir fayda sağlamaz. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.128)

Yapılan iyi işler insanı kötülükten korur. Verilen gizli sadaka, yaratanın öfkesini geçirir. Akraba ziyareti, ömre bereket verir; fakirlikten kurtarır. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 225) 

Kim yaratılmamış olan şeyi isterse, nasibolmayacak şetde kendini yormuş olur.
Ey Allah’ın Resulu! O nedir? Diye soruluncada;
Bir günün tamamı(neşeli geçeceği varsayımı) ile sevinmektir. (HADİS)

Bir gece Allah’ ın kitabında bir ayet ve bir harf kalmamak üzere silinecek. Müslümanın hafızasında da (ondan) silinmedik hiçbir şey kalmayacak.” (RAMUZܒL EHADİS/6317) 

Sirayet ve uğursuzluk sayma (gibi vehimlerde bulunmak) yoktur! Güzel fal hoşuma gider: Fal, hoş sözdür. ” (RAMUZܒL EHADİS/5993)

Ebu Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyalâhu anhümâ)'dan yapılan bir rivayet şöyledir: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a bir bedevî geldi. (Dikkat çekici bir üslubla) konuşmaya başladı. Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm): "Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/2279)

 Hz. Berâ (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm), Kureyza günü, (şâiri) Hassân İbnu Sâbit'e: "Müşrikleri hicvet, zîra Cebrâil seninle beraberdir!" dedi." (KÜTÜB-İ SİTTE/2287)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resülullah (aleyhisssalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler: "Anladık, AIIah herşeyin yaratıcısıdır, pekiyi AIIah'ın yaratıcısı kimdir?" Ebu Hüreyre, bir adamın elini tutarak ilave etti: "Allah ve Resülü doğru söyledi. Bana bunu iki kişi sordu; bu, üçüncüsüdür." (KÜTÜB-İ SİTTE/2208)

Ebü Dâvud'un diğer bir rivayetinde şöyle der: "Bunu söyledikleri zaman siz: "Allah birdir, Allah sameddir (ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir), doğurmadı, doğurulmadı da. O'nun bir dengi de yoktur" deyin, sonra solunuza üç kere tükürüp istiâze ile şeytandan Allah'a sığının." (KÜTÜB-İ SİTTE/2209) 

İstanbul -07.01.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail