-212-


Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huylara kapılmayınız. Öfke hınçınızı birbirinizden çıkarmaya kalkmayınız. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Allah-u Taala , size nasıl emretti ise… öylece kardeş olunuz.  (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 233)

Körük demirin curufundan ayırdığı gibi Medine’de yaramaz adamlarını nefyeder. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.73)

Dünya ahirete nisbetle sizin birinizin parmağını denize daldırması gibidir. Baksın ki neyle dönecek. (TIRMIZİ)

Ey Osman, Allah beni ruhbaniyetle göndermemiştir. Allah katında en iyi din, batıl inançlardan beri olan tertemiz olan bir dindir. (RAMUZܒL EHADİS/6189)

Cehennemden, ateşin kendilerini yakıp korkuttuğu bir kavim çıkacak; Allah’ın Rahmeti ve şefaatçilerin şefaati ile cennete girecek ve kendilerine –cehennemden çıkmışlar- adı verilecektir (RAMUZܒL EHADİS/6288)

Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İftira yönüyle insanların en büyüğü, bir adamı hicveden ve tümüyle bir kabileyi hicveden kimsedir. Keza, babasını inkâr edip annesini zina ile itham eden kimsedir." (KÜTÜB-İ SİTTE/7082)

Cündeb İbnu AbdiIIah (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Biz Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) ile beraber olduğumuz bir anda kendilerine bir taş isabet etti, kaydı ve parmağı kanadı. Bunun üzerine:

"(Parmağım ne sızlarsın?) Sen ancak kanayan bir parmak değil misin? (Bu kazaya da, boşa değil) Allah yolunda uğradın" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/2292)

Yine Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)
buyurdular ki: "İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için
değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır."
(KÜTÜB-İ SİTTE/2210) 

İstanbul -12.01.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail