-217-


Bir kimse,  kazandığı helal ve temiz maldan: Normal olarak sadaka verirse...bu helal kazançtan fakirlere Allah rızası için yedirirse: Allah o kimsenin iyiliklerini kabul buyurur. Malına bereket ihsan eder. Tıpkı: Bir kimsenin büyüyen çocuğu gibi, o mal büyür ; artar. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 264)

Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm ile bakman senin için bir sadakadır. (HADİS)

Çölde yaşayan haşin ve kaba olur; av ardına düşen şaşar, sultan kapısına giden fitneye düşer. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.175)

Allah Teala buyuruyor: Kuluma takdir ettiğim herhangi bir şey  - hoşnut olsa da, öfkelense de- mutlaka onun yararınadır. (RAMUZܒL EHADİS/6365)

Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey Ademoğlu kendini ibadetime ver ki kalbini gönül zenginliği ile doldurayım. Ey Ademoğlu benden uzaklaşma ki kalbini ihtiyaçla ve ellerini de işle doldurayım. (RAMUZܒL EHADİS/6383)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma'nın anlattığına göre, bir adam kendisine gelip: "Ben hanımımı yüz talakla boşadım, bu hususta fikriniz nedir (bana bir şey gerekir mi)?" diye sordu. Benden şu cevabı aldı: "Kadın senden üç talakla boşanmıştır. Geri kalan doksan yedisi ile Allah'ın ayetleriyle alay etmiş oluyorsun." (KÜTÜB-İ SİTTE/4017)

Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Talaku's-sünne (sünnete uygun boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır." (KÜTÜB-İ SİTTE/4050)

Sevban radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hangi kadın, (çok ciddi) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır." (KÜTÜB-İ SİTTE/4053)

Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, Hz. Adem aleyhissalam'ı kendi sureti üzere ve boyunu da altmış zira olarak yaratınca:
"Git, şu oturan meleklere selam ver, onların seni nasıl selamlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o selam, senin ve zürriyyetinin selamı olacaktır" dedi. (Bunun üzerine Adem onlara gidip):
"Esselamü aleyküm!" diye selam verdi. Melekler: "Es-selâmü aleyke verahmetullahi" dediler ve selama mukabele ederken verahmetullahi'yi ilave ettiler. Cennete her giren Hz. Adem suretinde (ve boyu da altmış arşın boyunda) olacak. Halk şu ana kadar (boyca) hep eksilmektedir." (KÜTÜB-İ SİTTE/3356)

İstanbul -01.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail