-218-


LA İLAHE İLLALLAH- Allah’tan başka ilah yoktur; kelime-i tevhidi, benim emin gölgemdir. Onun deriliğine dalan azabımdan kurtulur. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.298)

Zühd ve süküt sahibini bulduğunuzda ona yaklaşın çünkü o hikmet sahibidir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.181)

Düğün ve benzeri bir şeye davet edildiği halde gitmeyen kimse Allah ve Resulune isyan etmiştir.Çağırılmadan giden kimse ise hırsız olrak girer çapulcu olarak çıkar. (EBU DAVUD)

Cehaletten daha kötü fakirlik olmaz; akıllı olmak gibi zenginlik yoktur. Tefekkür gibi de ibadet olmaz. (RAMUZܒL EHADİS/5997)

Manasını düşünmeden okumak olmaz. Anlamadan yapılan ibadetin pek kıymeti yoktur. Fıkıh meclisi altmış yıllık ibadetten hayırlıdır. (RAMUZܒL EHADİS/5998)

Ebu Temime el-Hüceymi, Ebu Cüreyy el-Hüceymi'den, o da babasından (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelip: "Aleyke's-selâm ya Resulullah. (Sana olsun selam ey Allah'ın Resulü!)" dedim. Bana hemen müdahale etti: "Aleyke's-selam deme. Çünkü aleyke's-selâm diye verilen selam, ölülerin tahiyyesidir. Selam verdiğin zaman, "Esselamu aleyke" de! Sana mukabele eden de, "Ve aleykesselam!" der." (KÜTÜB-İ SİTTE/3359)

Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. öyleyse sizden biri hapşırır ve Allah'a hamdederse, bunu işiten her müslüman üzerine, yerhamukallah demesi hak (bir vazife)dir. Ancak esnemeye gelince, işte bu, şeytandandır. Biriniz namazda esneyecek olursa, imkan nisbetinde kendini tutsun ve hah diye ses çıkarmasın. Zira bu şeytandandır, şeytan kendisine gülüyor demektir." (KÜTÜB-İ SİTTE/3371)

Ata el-Horasani anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Musafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin." (KÜTÜB-İ SİTTE/3367)

İstanbul -04.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail