-22-


Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz.

Mekke’den Medine’ye harekat ettiklerinde, Hz.Peygamber bakmış, Yahudiler oruç tutuyor. Sebebini sormuş. Aşure günü dolayısıyla tuttukları cevabını almış. Hz.Peygamber, “Bu oruca en layık biziz” diyerek ümmetine oruç tutmayı salık vermiştir.

Hz.Muhammed, ölümünün son anlarında  “Bana bir kağıt kalem getirin” diyerek, bütün neslinin başına gelecekleri açıklamak, yazdırmak istemişken, Hz. Ömer mani olmuş, “Bırakın, O kendini bilmeyecek kadar ateşli” demiştir.

Ümmetim yağmur gibidir. Başı mı sonu mu hayırlıdır belli olmaz.

Ya Cabir, Allah evvela aklımı yarattı,Ya Cabir Allah evvela nurumu yarattı.

Emanet ehline verilmez ise o topluluğun kıyameti yakındır.

Bir dereden geçtik. Rasulullah “Bu hangi deredir?” diye sordular. Sahabeler “El erzak deresidir” dediler. Resulu Ekrem de “Musa iki parmağını iki kulağına koyup, ‘lebbeyk’ diye telbiye ederek, bu dereden geçerken gözümün önündedir.” dedi.

Bana diğer peygamberlerden farklı üç şey verildi;
Ganimetler bana helal kılındı.
Bana şefaat etme yetkisi verildi.
Peygamberler bir kavme gelmiş iken, ben bütün insanlara nebi olarak   gönderildim(baas oldum).

Rüya Allah’tandır, hilm şeytandandır.

Dünya uyuyanın rüyası gibidir.

Ricalden çok kimse kemale erdi, kadınlardan kemale eren olmadı, şu dördü hariç:

         1-Ümran kızı Meryem

         2-Hüveylit kızı Hatice

         3-Muhammed’in kızı Fatma

         4-Firavun’un karısı Asiye

Kur’an yedi harf üzere inzal olmuştur.

Allah Kur’an ı yedi harf üzere inzal etmiştir, dolayısıyla Kur’an hakkında tartışmayın.

Mahlukattan ilk ölecek olan, İblistir.

Ramazan’a, Ramazan demeyiniz. Ramazan Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Ramazan’a Şehr-i Ramazan deyiniz.(Ramazan Ayı)

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi Kur’an dır. Ne Nebi, ne Melek, ne de başkası.

Siyah ile boyamak küffar boyasıdır.

Siyah cehennem ehlinin boyasıdır.
Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır, ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır.

Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi de kendini gençlere benzetendir.

Seferde Ramazan orucu tutan, hazerde oruç tutmayan gibidir.

Seferde oruç tutmak, bizden değildir.

İstanbul - 16.01.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail