-222-


Yine Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Abdesti olmayanın namazı da yoktur. Üzerine besmele çekmeyenin abdesti yoktur.” (KÜTÜB_İ SİTTE/ 8-511/2667)

Hz. Enes (radıyallâhu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın her namaz için abdest aldığını söylemişti, kendisine:”Siz nasıl yapıyordunuz?” diye soruldu. Şu cevabı verdi:”Aldığımız abdest bozuluncaya kadar bize yetiyordu.” (KÜTÜB_İ SİTTE /8-512/2668)

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Namaz kılarken kimin abdesti kozulacak olursa hemen namazdan çıksın. Eğer cemaatle kılınan bir namazda ise burnunu tutarak ayrılsın.”(KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-513/2670)

İbnu Amr İbnu’l-Âs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir kimse son rek’atte oturmuşken daha selam vermeden hades vâki olsa namazı caizdir.” (KÜTÜB_İ SİTTE 8-514/2672)

İman sahibine,  mevlasına kavuşmaktan daha güzel hediye olamaz. ( HALETÜ EHL’İL-

HAKİKAİ MAALLAH / S. 380)

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Müslümanlar Yahudilerle savaşıp onların kökünü kazımadıkça kıyamet kopmaz.” Hatta bir Yahudi taş, yahut ağacın arkasına saklanacak, taş veya ağaç (dile gelerek)”Ey Müslüman, şu arkamdaki Yahudidir. Gel onu öldür.” diyecektir. Yalnız “Garkad” denilen ağaç müstesna. Çünkü o Yahudi ağaçlarındandır.” (Buhari, Müslim)

Bir kimse bir müslümana selam verirse yüz rahmet iner. Bunun doksanı güleç yüzlü olanındır. (TEZKİRETܒL-EVLİYA CİLT I /S.326)

Cebbar,  ayağını cehennemin üzerine koyunca cehennem şöyle der
-Yetti, yetti...
Bundan sonra cehennemde kereviz otu biter.(İNSAN-I KAMİL/ S.543)

Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim! Kim borç veya yer bırakırsa o bana aittir! Mal bırakırsa bu veresesinindir. Ben mevlası (kimsesi) olmayanın velisiyim. Malına varis olurum, borcu varsa öderim. Dayı’ da kimsesi olmayanın mevlasıdır. Malına varis olur, diyetini verir” (RAMUZÜL EHADİS /S.1805)

İstanbul -22.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail