-223-


Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevce-i pâkleri Ümmü Habîbe’ye  sorulmuş ki “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), içerisinde kendisiyle temasta bulunduğu elbise sırtında olduğu halde namaz kılar mıydı?” Ümmü Habîbe (radıyallâhu anhâ) şu cevabı vermiştir:”Evet, yeter ki elbisede bir ezâ (meni bulaşığı) görmemiş olsun!”(KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-517/2673 ) 

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bizim (kadınların) çamaşırlarımız içerisinde namaz kılmazdı.” (KÜTÜB-İ SİTTE /8-517/2674 )

Ebû Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ashâbiyle namaz kılarken âniden nalınlarını çıkarıp sol tarafına koydu. Bunu gören cemaat de derhal nalınlarını attılar. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazı tamamlayınca:”Nalınlarınızı niye attınız?” diye sordu.”Seni nalınlarını atarken gördük, biz de kendi nalınlarımızı attık!” cevabını verdiler.”Cebrâil (aleyhisselâm) bana gelip pislik olduğunu haber verdi (onun için attım). Öyleyse sizler mescide gelirken dikkat edin, nalınlarınızda bir pislik (kazurat) -veya ezâ demişti- görürseniz onu silin; o, ayağınızda olduğu halde namazınızı kılın.” 8- (KÜTÜB-İ SİTTE/ 518,519/2676 )

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah hayız görenin (kadının) namazını başörtüsüz kabul etmez.” (KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-526/2687 )

Ukbe İbnu Âmir (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a ipekten mamul bir kaftan hediye edildi. Kaftanı giyip içinde namaz kıldı. Sonra namazdan ayrılıp hemen kaftanı şiddetle çıkarıp attı, sanki kaftandan gayr-ı memnundu:”Bu, muttakîlere muvafık düşmüyor!” dedi.” (KÜTÜB-İ SİTTE /8-531/2691)

Berâ (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Koyun ağıllarında namaz kılın. Zîra koyunlar mübârek (hayvanlar)dır. Deve damlarında namaz kılmayın, zîra onlar şeytanlardandır.”(KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-536/2696)

Atâ İbnu Yesâr (rahimehullah) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle duâ buyurdular: “Allahım, kabrimi ibâdet edilen bir put kılma” (ve devamla dedi ki): “Nebilerinin kabirlerini mescidler haline getiren bir kavme Allah’ın öfkesi artmıştır.”(KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-539/2699)

Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), beni mezarlıkta namaz kılmaktan menetti. Beni Bâbil toprağında da namaz kılmaktan menetti (ve şöyle dedi:) “Zîra orası mel’ undur.”

Hattâbî der ki: “Bu hadisin senedinde zayıflık olduğu söylenmiştir. Ben âlimlerden kimseyi bilmem ki Bâbil toprağında namaz kılmayı yasaklamış olsun. Hadis(in Resûlullah’a nisbeti) sahih ise, bu yasak sadece Hz. Ali’nin şahsıyla ilgilidir; böylece, onu Kûfe’de maruz kaldığı mihnete (sıkıntılı hadiselere) karşı uyarmak istemiştir. (Malum olduğu üzere) Kûfe, Bâbil diyarındadır.” (KÜTÜB-İ SİTTE/ 8-540/2700)

İstanbul -25.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail