-228-


Hz. Enes (radıyalahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kerecik Allah yolunda yola çıkış, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır." (KÜTÜB-İ SİTTE/965)

Allah’ım,  bana sevgini, seni sevenin sevgisini vesevgine ulaçtıracak işleri nasib eyle. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 356)

Ümmetim bana su, çamur içersinde şekillenip gösterildi. Adem’e bütün isimler öğretildiği gibi, bana da bütün isimler bildirildi. (DEYLEMİ)

Borcun getirdiği  her çeşit fayda faizdir. (TEZKİRETܒL-EVLİYA CİLT I/ S.244)

Şartlar ne olursa olsun inanan için hepsi iyidir.  (Hz Muhammed’in hayatı Martın Lings S.439)

Kur’an bana tümden bir defada nazil oldu. (İNSAN-I KAMİL/ S.347)

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
(Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63)

Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.(Tirmizî, Birr, 55)

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.(
Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî)
 

İstanbul -16.03.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail