-232-


Her kim içini NEBAK yemişi ile doldurursa Allah onun kalbini imanla doldurur. (İNSAN-I KAMİL/ S.452)

Ümmetim fesada gittiğinde sünnetime sımsıkı  sarılan kimseye yüz şehid sevabı vardır. (BEYHAKİ)

Her kim haram olarak eline geçirdiği bir parayı sahibine iade ederse nübüvvetten bir dereceye nail olur. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/ CİLT I/ S.101)

Senden istendiği vakit men’etme, sana birşey verildiği vakit ondan da kaçma. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN /CİLT IV/S.405)

İlmi ehlinden saklayana her şey, hatta denizdeki balıklarla, gökteki kuşlar da lanet eder.” ( RAMUZÜL EHADİS/ S.4170)

Târık İbnu Şihâb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdularki: "Cum'a namazı, dört kişi hâriç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vâcib bir hakk'dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta." (KÜTÜB-İ SİTTE/2828)

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada, benzerini mahlukâtın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler:
"Bizler ebedileriz, hiç ölmeyiz!
Bizler nimetlere mazharız, fakr bilmeyiz!
Rabbimizden razıyız, mükedder olmayız!
Kendisinin olduğumuz beylerimize ne mutlu!" (KÜTÜB-İ SİTTE/5075)

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer." (KÜTÜB-İ SİTTE/5077)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah buyurdu ki: "Kâfır ile onu öldüren ebediyyen cehennemde bir araya gelmezler, keza bir kulun karnında, Allah yolunda (yutulmuş olan) tozla cehennem ateşi bir araya gelmezler, keza, bir kulun kalbinde imanla hased bir araya gelmezler." (KÜTÜB-İ SİTTE/977)

İstanbul -30.03.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail