-237-


İbnu Ebî Umeyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/987)

Ebu Saidi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesafesi kadardır." (KÜTÜB-İ SİTTE/5080)

Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah  Adem’i kendi suretinde yaratmıştır. (Hz Muhammed’in Hayatı Martın Lings/ S.293)

Doğru rüya Allah’tan bir vahiydir. .(İNSAN-I KAMİL/ S.465)

Cömert kişinin yemeği şifadır, cimri kişinin yemeği hastalıktır. (HADİS)

Kişinin işine yaramayan şeyleri terketmesi iyi bir müslüman oluşundandır. (TEZKİRETܒL-EVLİYA CİLT I/ S.384)

Amellerin en efdali zorlanarak yapılanlardır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.520)

Reisliğin önü kınanmadır, sonu pişmanlıktır, kıyamette de azaptır. ( RAMUZÜL EHADİS/ S.2709)

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden biri namaz kılarken uyuklayacak olursa, uykusu gidinceye kadar hemen yatsın. Zira, uyuklayarak namaz kılanınız, istiğfar ederken kendi nefsine sebbetmeye kalkar  da farkında olmaz." (KÜTÜB-İ SİTTE/9-44 / 2749)

İstanbul -26.04.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail