-239-


Hz. Osman (radıyallahu anh) hutbelerine çoğu kere şu husûsu hatırlatarak başlardı: "İşitin, kulak verin. Zira işiterek, kulak verenle işitmeden kulak verenin sevaptan hissesi birdir.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/2854)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer zakkûmdan, dünyaya tek damla damlatılacak olsa, bu dünya ehlinin yiyeceklerini ifsad ederdi. Öyleyse, yiyecek ve içeceği zakkum olan cehennemliğin hali ne olur (anlayın)!" (KÜTÜB-İ SİTTE/5083)

"Kıyamet günü, ateşten bir parça, boyun şeklinde uzanır. Bunun, gören iki gözü, işiten iki kulağı, konuşan bir dili vardır. Der ki: "Ben üç takım (insanı cezalandırmak) için vazifelendirildim: Allah'la birlikte bir başka ilaha dua eden kimse, bile bile zulmeden cebbâr, tasvirciler." (KÜTÜB-İ SİTTE/5085)

Hz. Muğîre (radıyallahu anh) dedi ki: "Peygamberimiz (aleyhissalâtu vesselâm), Rabbimizin risaletini getirmiştir. Bir de bize bildirdi ki, bizden kim öldürülürse cennetlik olacaktır. Bu sebeple biz, ölümü, sizin hayatı sevdiğinizden daha çok seviyoruz." (KÜTÜB-İ SİTTE/988)

Müftüler fetva verse dahi kalbine danış. (İNSAN-I KAMİL/ S.719)

Kişide olan en kötü huy, hırsı kamçılayan cimrilik, gönlü(kalbi) yerinden oynatankorkaklıktır. (EBU DAVUD)

Kaderi kabul etmeyenler bu ümmetin mecusileridir. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/ CİLT I /S.267)

Bütün inşaatler kıyamette sahiplerine vebaldir. Ancak sıcak ve soğuktan kopruyan inşaat müstesna. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV,S.432)

Gökten ateş yağınca kurtulacak bir kişi de olsa namaz ehli olur. (FETHU’R- RABBANİ /S.31)

İstanbul -10.05.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail