-24-


Allah, namaz kılanın kıblesindedir. (FÜSUS’ÜL HİKEM S.155)

Ruhlar, toplanmış bir asker topluluğudur. (FÜTUHAT-I MEKKİYE’DEN TAVSİYELER S.105)

İslam tek kişi gibidir; eğer başı ağrırsa tüm vücudu ağrır. (FÜTUHAT-I MEKKİYE’DEN TAVSİYELER S.168)

Nefsinizi ibadet ile güzelleştirin. Korku elbisesini giy, âhiretini mamur et, nefs-i hevana uyma, Rabbini gücendirme, her an Allah’ın huzurunda olduğunu unutma. Eğer hayır ameli işlersen hayır karşılığı, kötü amel işlersen kötü muamele görürsün. (FÜTUHAT-I MEKKİYE’DEN TAVSİYELER S.313)

Karışıklıkta yaylarınızı kırın, kirişlerinizi kesin ve bu esnada evlerinizin içlerine kapanın ve Ademoğlu(Habil) gibi olun. (TIRMIZİ-2300)

Beytullah’ın etrafında tavaf namaz kılmak gibidir; şu kadar var ki siz tavafta konuşabilirsiniz.Her kim tavafta konuşursa; ancak hayr ile konuşsun. (TIRMIZİ-967)

Şeytan kıbleye dönen(mümin)lerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hâlâ ümitlidir. (TIRMIZİ-2002)

Küfür kıllarını alıp kendini temizle, sonra boy abdesti al. (GUNYET’ÜT TÂLİBİN S.14)

Mümin bir kul işlediği günahı üzerine yıkılacak bir dağ gibi görür, münafık ise işlediği günahı uçup gidecek olan burnuna konmuş bir sinek gibi görür. (GUNYET’ÜT TÂLİBİN S.370)

Zemzem suyu içilen niyete göredir. (GUNYET’ÜT TÂLİBİN S.44)

Ağaran tüyleri koparmayınız. Hangi Müslüman İslam dininde bir saç ağartırsa bu ağaran saç kıyamet günü kendisine nur olacaktır. (GUNYET’ÜT TÂLİBİN S.59)

İstanbul - 28.01.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail