-241-


Öldürülenler niyetlerine göre öldürülürler. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV,S.655)

Medine, Mekke’ den hayırlıdır. ( RAMUZÜL EHADİS /S.2888)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden kimse, cum'a günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lâkin: "Açılın" desin." (KÜTÜB-İ SİTTE/2863)

Nâfi (rahimehullah) anlatıyor:"İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)'i işittim, diyordu ki: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı.'' Nâfi 'ye: "Bu yasak cum'a'ya mı mahsus?'' diye soruldu. “Cum'a ve diğer günlerde!'' diye cevap verdi. (KÜTÜB-İ SİTTE/2864)

Abdullah İbnu'ş-Şihhîr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâhümü't-tekâsür sûresini okurken yanına geldim. Bana: "İnsanoğlu malım malım der. Halbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? (Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır." (KÜTÜB-İ SİTTE/396)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennete ilk girecek zümre, dolunay gecesindeki ay suretindedir. Onu takip eden zümre, parlaklık yönüyle gökteki en büyük yıldız gibidir. Cennetlikler bevletmezler, büyük abdest de bozmazlar, tükürmezler, sümkürmezler de. Tarakları altındandır, terleri misktir. Buhurdanları öd ağacından, zevceleri kara gözlü hurilerden olacak. Onlar ataları Âdem'in yaratılışı üzere, altmış zirâ boyunda tek bir adam suretinde olacaklar." (KÜTÜB-İ SİTTE/5093)

Allah’u Taala halkı yaratmadan önce, beyaz bir yakut içinde idi. (İNSAN-I KAMİL/ S.652)

Kul yalan söylediği zaman kendisinden gelen fena kokudan dolayı melek ondan bir mil uzaklaşır. (TIRMIZİ)

Müslüman mecusiye varis olmaz. (TEZKİRETܒL-EVLİYA CİLT I/ S.267)

İstanbul -20.05.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail