-244-


İman sahibi yüzünden sevinçli görünür ama içinden yanar. (FETHU’R- RABBANİ /S.58)

Kalbinizle Allahtan razı olunuz ki yoksulluğunuzun mükafatını alasınız. Aksi halde alamazsınız. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN /CİLT IV/S.621)

Nebi yüzyirmidörtbin, Mürsel (kendine kitap verilmiş Peygamber) ise üçyüzonüçtür. Adem (a.s) de Allah’ ın kendisiyle konuştuğu bir Peygamberdir. (RAMUZÜL EHADİS/ S.2968)

Kader Allah’ın bir sırrıdır.Onu ifşa etmeyiniz. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN/ CİLT IV/S.635)

Eceller şa’ bandan şa’ bana son bulur. Hatta kişi evlenir, çocuğu olur oysa ismi ölüler listesine alınmıştır.” ( RAMUZÜL EHADİS /S.3217)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) demiştir ki: "Kim iki namazı özürsüz olarak cem ederse büyük günah kapılarından bir kapıya gelmiş olur." (KÜTÜB-İ SİTTE/2891)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a (onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, sefer sırasında nafile kıldığını hiç görmedim. Allah Teâlâ hazretleri şöyle buyurmuştur: "Resulullah'ta sizin için güzel örnek vardır" (Ahzâb 21). İbnu Ömer devamla der ki: "Eğer nâfileyi kılsaydım namazı da tamkılardım." (KÜTÜB-İ SİTTE/2894)

Sehl İbnu Huneyf (radıyallahu anh) anlatıyor:, "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı taleb ederse, Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/997)

Temîmu'd-Dâri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" demişti. Biz sorduk: "Ey Allah'ın Resûlü! Kimin için hayırhah olmaktır?" "Allah için, Allah'ın kitabı için, Resûlü için ve müslümanların imamları ve hepsi için!" buyurdular."  (KÜTÜB-İ SİTTE/5718)

İstanbul -07.06.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail