-246-


Üç zümreye mükafatları iki kat verilir: Birisi ehl-i kitaptan olup da kendi peygamberine ve bana inanmış olan adamdır. Diğeri köle olupta Allah’ın ve sahibinin hakkını ödemiş olan kişidir. Üçüncücü de cariyesini iyi terbiye ederek sonra azad edip evlendiren kişidir.(İBN KESİR CİLT II/ S.174)

Makam-ı Mahmut cennette en ala mekandır. Orası yalnız bir kişi içindir.. Umarım ki oda ben olayım. (İNSAN-I KAMİL /S.569)

Kur’anı sesinizle süsleyin. (HADİS)

Ellerin terbiyeli olsun. (FETHU’R- RABBANİ /S.56)

Kendisinden şüphe ettiğim üç şeye gelince:

Üzeyr’ in Peygamber olup olmadığını bilmiyorum.

Tubbe’ nin (yemen meliklerinden biri) lanetlenip lanetlenmediğini bilmiyorum.

Şeri cezaların ehline birer kefaret olup olmadığını da bilmiyorum. (RAMUZÜL EHADİS/ S.3274)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)  anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sünnette gelen oniki rek 'ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder: Bu oniki rek'atin:
- Dördü öğleden önce,.
- İkisi öğleden sonra,
- İkisi akşamdan sonra,
- İkisi yatsıdan sonra,
- İkisi de sabahtan önce.'
(KÜTÜB-İ SİTTE/2906)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir, gençlikleri zail olmaz, elbiseleri eskimez." (KÜTÜB-İ SİTTE/5096)

Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde geldiğine göre, "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk(ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir." (KÜTÜB-İ SİTTE/999)

Allah’u Taalanın size verdiği sayısız nimetler için onu seviniz. Beni de Allah sevdiği için seviniz. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.535)

İstanbul -15.06.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail