-247-


Abdullah (İbnu Mes'ud) radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Halk arasında hüküm veren hiç kimse yoktur ki, Kıyamet günü bir melek ensesinden tutmuş olarak onu getirmesin. Sonra melek başını semaya kaldırır. Eğer (meleğe): "Onu at!" diyen olursa melek onu cehennemin öyle derin bir çukuruna atar ki, kırk yılda o çukurun dibine varabilir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6699)

Müminlerden bir kısmının nuru, Medine’den Aden’e veya San’aya kadar olan mesafayi yada ondan daha azını aydınlatır. Halbuki müminlerden bir kısmının nuru ancak ayaklarının bastığı yeri aydınlatır. (İBN KESİR CİLT II /S.203)

Şunlar cehennemlik olmuş; hiç önem vermem... Şunlar dahi cennetlik olmuş; bunlarada önem vermem. (İNSAN-I KAMİL /S.560)

Beyaz kıl müminin nurudur. (EBU DAVUD)

En büyük bela nasipte olmayanı aramaktır. (FETHU’R- RABBANİ/ S.61)

Allah’tan korkandan herşey korkar. Allah’tan başkasından korkanı Allah’u Taala herşeyden korkutur. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.298)

Üç şey bana farzdır. Size nafiledir. Vitir, kuşluk namazı, kurban kesmek.( RAMUZÜL EHADİS /S.3292)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) nafilelerden hiç birine, sabah namazını iki rek 'atlik nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir." (KÜTÜB-İ SİTTE/2909)

Ebu Dâvud'un, Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) 'den kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: "Sizi, atlılar tardedecek (kovalayacak) bile olsa o iki rek'ati terketmeyin. '' (KÜTÜB-İ SİTTE/2910)

İstanbul -22.06.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail