-248-


Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyyen değişmez. Cehennemlikler için de durum böyledir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5095)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Yaş bir misvak çubuğu için bile olsa, şu minberimin yanında bile bile yalan yere yemin eden hiçbir köle ve cariye yoktur ki ona cehennem vacip olmasın." (KÜTÜB-İ SİTTE/6671)

Müminlere ışıkları, amelinin miktarına göre verilir.Onlardan bir kısmı kendi nurunu bir hurma ağacı gibi, bir kısmı ayakta duran adam gibi görür. Nuru en az olanlar da baş parmak gibidir, bazen yanar bazen söner. (İBN KESİR CİLT II/ S.203)

Sadaka önce Rahman’ın eline düşer, sonrada dilencinin eline. (İNSAN-I KAMİL /S.121)

Bir ayette olsa benim tarafımdan tebliğ edin. Beni İsrail’den anlatın. Bir harec (sıkıntı ve günah yoktur. Benim aleyhime kasten yalan söyleyen ateşten oturacağı yeri hazırlasın. (BUHARİ)

Ben ve ümmetimin müttekileri tekellüften( içten gelmeyen zorla yapılan işten) beridirler. (FETHU’R- RABBANİ /S.71)

Arabi ayların 17-19-21 inci günlerinde kan alın. Kan galip gelip sizi öldürmesin. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DAİN CİLT IV/S.514)

Nice yıldızlar hakkında öğrendiği ebced harflerin öğreticisi vardır ki, kıyamette onun –rahmet-i ilahiyyeden- hiçbir nasibi yoktur. ( RAMUZÜL EHADİS /S.3612)

İstanbul -26.06.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail