-25-


Fakirin kapısına giden emir, ne güzel emirdir ve emirin kapısına giden fakir ne fena fakirdir. (FÎHİ MÂ FÎH-S.5)

Gece uzundur, onu uyku ile kısaltma ve gündüz aydınlıktır, onu günahların ile karartma. (FÎHİ MÂ FÎH-S.57)

Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman taata daha ciddi sarılın. Zira bugünler Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. (FÎHİ M FÎH-S.655)

Kendi cemaatinin müezzini ol… Onlar senin davetinle namaza gelsinler. (FÎHİ M FÎH-S.674)

Hayret şu müminin işine, zira her şeyi kendisi için hayırdır. Bu ayrıcalık yalnızca mümin için geçerlidir. (Şöyle ki: Ona sevindirici bir şey isabet edip şükretse, bu kendisi için hayır olur. Üzücü bir şey isabet etse ve sabretse bu da kendisi için hayır olur.) (RİYAZܒS SÂLİHİN-S-50)

Allah (Celle celalühu) kim için hayır murad ederse onu belaya çarptırır. (RİYAZܒS SÂLİHİN-S-60)

Doğu iIe batı arasında tek bir kıble vardır. (KÜTÜB-İ SİTTE-2457)

İbnu Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) yedi yerde namaz kılmayı yasakladı: "Mezbele (çöplük), meczere (hayvan kesilen yer), makbere (mezarlık), yol geçeği, hammâm, deve damı, Beytullâhi'l-Haram'ın damının üstü." (KÜTÜB-İ SİTTE-2672)

Şurası muhakkak ki, (namazda) safları dolduranlara Allah rahmet kılar, melekler de günahlarının örtülmesi için dua ederler. Kim de safdaki bir gediği doldurursa, bu ameli sebebiyle Allah onun cennetteki makamını bir derece yükseltir. (KÜTÜB-İ SİTTE-6250)

Erkeklerin saflarının en hayırlısı en öndeki saftır, en hayırsızı da en arkadakidir. Kadınların saflarının en hayırlısı en geride olanıdır, en kötüsü de en önde olanıdır. (KÜTÜB-İ SİTTE-6252)

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü dendi, herbirimiz içinde, (bazen, öylesine çirkin) bir şeyin ârız olduğunu görür ki, bunu söylemektense o şeyin bir kor parçası olup (kendisini yakması) ona daha sevimli gelmektedir!"
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bu söze şöyle mukabelede bulundu:

"Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber!) Şeytan'ın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamd olsun!"  (KÜTÜB-İ SİTTE-5857)

İstanbul - 30.01.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail