-252-


Rukye, efsun ettirip dağlanan tevekkül etmemiştir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.449)

Üç kişinin de hiçbir değeri yoktur:

-Ölünün arkasından ağlayan kadının hiçbir değeri yoktur. Kesbi (kazancı) da lanetlenmiştir.

-Şarkı söyleyen kadının hiçbir değeri yoktur. Malı mahfa mahkumdur. Onu edinen kişi de melundur.

-Riba (faiz) yiyen kişinin de değeri yoktur. Malı mahvolmaya mahkumdur.” (RAMUZÜL EHADİS /S.3234)

İbnu Amr İbni'l-As (radıyallalhu anhümâ) anlatıyor: "Reulullah (alyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim geceyi on âyet, okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz âyetle gecesini ihya ederse "kânitîn" zümresine yazılır.Kimde bin âyet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırîn arasına yazılır." (KÜTÜB-İ SİTTE/2978)

Ubâdetu'b'nu's-Sâmit (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: "Allah'tan başka ilâh yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'na aittir, O herşeye kâdirdir. Hamd Allah'a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır. Sonra aleyhissalatu vesselam buyurdular: "Rabbim beni affet!'' desin veya dua ederse duasına cevap verilir. Eğer abdest alır ve namaz kılarsa namazı kabûl edilir.''  (KÜTÜB-İ SİTTE/2980)

El-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kıyamet günü arz, tek bir çörek olacak. Cebbâr (olan Allah Teâla hazretleri), onu, cennetliklere azık olarak elinde çevirecektir, tıpkı sizin sefer sırasında çöreğinizi çevirdiğiniz gibi!" Bu sırada bir yahudi gelerek:
"Ey Ebu'l-Kâsım! Rahman (olan Allah) seni mübarek kılsın! Kıyamet günü cennet ehlinin (iştah açıcı) ikramı ne olacak haber vereyim mi?" dedi. Efendimiz:
"Söyle bakalım!" buyurdular. Adam, tıpkı Aleyhissalâtu vesselâm'ın söylediği gibi:
"Arz, tek bir çörek olur!" dedi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize baktılar. Sonra azı dişleri görününceye kadar tebessüm buyurdular ve:
"Peki cennet ehlinin katıklarını sana haber vereyim mi?" dediler. Adam: "Buyurun!" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Bâlâm ve nûn!" buyurdular. Adam:
"Bu nedir?" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Öküz ve balıktır. Bunların ciğerlerinin kenarından yetmişbin kişi yer" buyurdular."
(KÜTÜB-İ SİTTE/5099)

Eğer bütün dünya pislikleri ile ümmetimden bir kişinin elinde bulunsa, sonra o Elhamdülillah dese muhakkak ki o Elhamdülillah sözü bunların hepsinden daha üstün olur. (İBN KESİR CİLT II/ S.75)

Enes(ra)’ın anlattığına göre; Sahabiler bir cenazeye rastladılar ve onun hakkında iyi konuştular. Resulullah(s.a.v): “Vacip oldu” buyurdu. Sonra başka bir cenaze geçti. Ashap ise onu şerle andılar. Yine Resulullah(s.a.v): “Vacip oldu” dedi. Bunun üzerine Hz Ömer(ra) “Ne vacip oldu” deyince. Resulullah(s.a.v): “Şu iyiliğinden bahsettiğiniz ölüye cennet, şu kötülüğünden bahsetmiş olduğunuza da cehennem vacip olmuştur. Zira sizler yeryüzünde Allah(cc)’ın şahitlerisiniz” buyurdu. (BUHARİ, MÜSLİM)

Müsibetleri saklı tutmak. Arş hazinelerinden birine sahip olmak kadar büyüktür. (FETHU’R- RABBANİ /S.156)

Altın ve gümüşten mamul kaplardan içen kimsenin midesinde cehennemin ateşi deve böğürmesi gibi böğürür. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.174)

İstanbul -20.07.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail