-256-


Peygaberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir kimsenin babasından başka bir kimsenin evladı olduğunu iddia etmesi, görmediği bir rüyayı gördüm”  demesi, peygamberin söylemediği sözü ona isnad etmesi en büyük yalanlardandır. (BUHARİ)

Dünya öbür alemin ekim yeridir.Hayır eken sevinç biçer. Şer eken ise pişmanlık devşirir. (FETHU’R- RABBANİ /S.46)

Saadetin en makbulu  Allah’a itaatle geçen ömüdür. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.197)

Allah’u Taala gökleri yeri yaratmazdan elli bin sene evvel mahlukatının kaderlerini yazdı. O vakit arşı da su üzerindeydi. (MÜSLİM)

Şefaatim ümmetimden kebair ehli içindir. ( RAMUZÜL EHADİS /S.3791)

Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır, her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir." (KÜTÜB-İ SİTTE/2994)

Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir.'' (Bunu işitenler): "Buna kimin gücü yeter?" dediler: Aleyhissalatu vesselam: " Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği, bir engel... Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rek'at namaz!" (KÜTÜB-İ SİTTE/2995)

İmran İbnu Husayn radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın şefaati ile, birkısım insanlar cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5118)

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Yalancı şahidin ayakları, (daha şehadet mahallinden) ayrılmadan Allah Teâla hazretleri ona cehennemi vacip kılar." (KÜTÜB-İ SİTTE/6687)

İstanbul -10.08.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail