-258-


Hâris İbnu Ukayş radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, benim ümmetimde öyle şefaati makbul kimseler var ki, birinin şefaatiyle Mudar kabilesinin insanlarından daha çok kimse cennete girecektir. Benim (davetime muhatap olan) ümmetimden öylesi de var ki, vücudu ateş için irileşir ve cehennemin bir köşesini teşkil eder." (KÜTÜB-İ SİTTE/7293)

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır." (KÜTÜB-İ SİTTE/1134)

İmam amin deyince amin deyin ki Allah sizi sevsin. (İBN KESİR CİLT II /S.123)

Sehl b. Sa’d (ra) anlatıyor:

Efendimiz (sav) “İzin istemek ancak göz(görmemesi) içindir” buyurmuştur. (BUHARİ, MÜSLİM)

İman sahibine eziyet etmek, Beyt’ül Mamur’u ve Kabe’nin yapılmışını on beş defa yıkmaktan günah itibarı ile daha büyüktür. (FETHU’R- RABBANİ/ S.161)

Her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı, tövbe halinde ölendir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.81)

Dünyasını seven ahiretine zarar verir, ahiretini seven de dünyasına zarar verir. Ohalde baki olanı fani olana tercih edin. (BEYHAKİ)

Nice silahla vurulup ölenler var ki şehit değildir, övülmüş te değildir. Nice kendi döşeğinde eceli ile ölenler var ki hem sıddıktır, hem şehittir.” ( RAMUZÜL E HADİS/ S.4265)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ)'ın anlattığına göre, bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fâtiha'yı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: - Hasan Basri (rahimehullah): "Ç'ocuk üzerine‚ Fâtiha okunur'' der ve şöyle dua ederdi: "Ey Allahım; bunu bize öncü yap, karşılayıcı kıl, (ahiret) azığı ve ücret yap." (KÜTÜB-İ SİTTE/3042)

İstanbul -18.08.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail