-26-


Bir müminin yüzüne karşı öven, onu keskin bıçakla kesmiş olur. (MARİFETNAME-S.292)

İnciyi köpeklerin ağzına atmayınız ve cevherleri domuzların boynuna asmayınız. (MARİFETNAME-S.299)

Kim aşık olur, iffetini korur ve sevgisini söylemez gizler ve bundan dolayı ölürse, o kimse şehit ecrini almış olur. (MARİFETNAME-431)

Laht bizim ve Şakk başkalarınındır. (TIRMIZİ-1050)

Saç ulama yapana ve yaptırana, dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin. (TIRMİZİ-1814)

Yemeğin bereketi, yemekten evvel ve sonra abdesttir. (TIRMIZİ-1907)

Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, bu harf mukabilinde kendisine bir hasene vardır ve her hasene on misliyle mukabele görecektir. Elif- Lam- Mim bir harf demiyorum; fakat Elif bir harftir, Mim de bir harf’tir. (TIRMIZİ-3074)

Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup, aydınlık verecektir. (MEKTUBÂT_I RABBÂN-İ-1170)

Bir kimse ölü bir sünneti canlandırırsa, onun için yüz şehit sevabı vardır. (MEKTUBÂT_I RABBÂN-İ-1594)

Bir umre diğer bir umreye kadar ikisinin arasındaki günahlara kefarettir. İçinde günah işlenmemiş bir haccın karşılığı da ancak cennettir. (RİYAZܒS SÂLİHİN-5-1275)

(Hacc sırasında) Mina'da geçirilen günler yeme içme günleridir. (KÜTÜB-İ SİTTE-6493)

İstanbul - 04.02.2003
 http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail