-261-


Ukbe İbnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Uhud şehidleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle (de) ölülerle (de) vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı..''(KÜTÜB-İ SİTTE/3056)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "(Cennette) sizden herbirinin iki tane menzili vardır: "Bir menzili cennette, bir menzili de cehennemde. Ölünce cehenneme girerse cennet ehli onun menziline varis olur. İşte Allah Teâla hazretlerinin şu sözü bu durumu teyid eder: "İşte onlar varislerin ta kendileridir" (Mü'minün 10)." (KÜTÜB-İ SİTTE/7300)

Resulullah(s.a) şöyle buyurmuştur:

“Ben  diyeti aldıktan sonra hasmını öldüreni bağışlamam”. (İBN KESİR CİLT III/ S.693)  

Ebu  Cürey el-Hüceymi(ra) anlatıyor:
Efendimiz(sav)’in yanına vardım ve O’na;
“Aleykesselam ya Resulullah” dedim de O bana;
-Aleykesselam deme; zira ‘Aleykesselam’mevtalara verilen selamdır, buyurdu. (EBU DAVUD, TIRMIZİ)

Gece dilencilerini geri çevirmeyiniz. Onlar ne insan, ne cin tayfasındandır. Hakk’a  mensup kimselerdir. Onların vasıtası ile Cenab-ı Hak içinde bulunduğunuz hali dener. (FETHU’R- RABBANİ /S.438)

Hamd rahmanın cübbesidir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.156)

Eğer Allah’ın indinde dünya, sivrisineğin kanadına eş değer olsaydı, kafire dünyadan bir yudum su içirmezdi. (İBNİ MACE)

Allah buyurdu: Kim beni, beytim (Kabe)de, yahut Resulümün mescidinde, yada beytil – makdisde ziyaret ederse ve bunlardan birinde ölürse şehit olarak ölür.” (RAMUZÜL EHADİS /S.4087)

Hz. Aişe (radıyallalıu anhâ) 'den anlatıldığına göre, Sa'd İbnu Ebi Vakkâs (radıyallahu anh) vefat ettiği zaman, Hz. Aişe:
"Onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım'' dedi. Ancak onun bu teklifi yadırgandı ve hüsn-ü kabul görmedi. Bunun üzerine Hz. Aişe:
"İnsanlar ne çabuk unutuyorlar, Allah'a yemin olsun Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Beyzâ'nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı" dedi."
(KÜTÜB-İ SİTTE/3050)

İstanbul -31.08.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail