-262-


Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine (bir sevap) yoktur'' -bir nüshada- "aleyhinde bir şey yoktur." (KÜTÜB-İ SİTTE/3052)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kâfirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud dağı kadardır. Derisinin kalınlığı da üç gecelik yol mesafesidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5111)

Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kim bizzat gazveye katılmaz veya bir gaziyi techiz etmez veya bir gazinin ailesini hayırlı bir şekilde himaye etmez ise, Allah kıyamet gününden önce ona hiç beklemediği bir musibet ulaştırır." (KÜTÜB-İ SİTTE/1005)

Allah Taala, ey ademoğlu iki şeyin var ki onlardan birisi sana ait değildir. Birisi, gırtlağına yapıştığım zamaz seni temizleyip arıtmak için malından sana bir pay kıldım. Diğeri de, ecelin geldikten sonra kullarımın sana dua etmesidir . (İBN KESİR CİLT III /S.700)

Hz. Cabir(ra) anlatıyor:

Resulullah(s.a)  buyurdular ki: “Sizden biri namazını mescide eda ettiği zaman, evi için de namazından bir hisse ayırsın. Çünkü Allah (cc), namazı dolayısı ile evinde hayır yaratır.” (MÜSLİM)

Bir kimse Allah’tan hoşnut olarak sıtmalı bir gece geçirirse, anadan doğduğu gün gibi günahtan çıkar. (FETHU’R- RABBANİ /S.220)

Hamd rahmanın cübbesidir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.156)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu:  “Sadakaların en faziletlisi, Allah yolunda (kurulan) kıldan yapılmış bir çadır veya Allah yolunda bir gaziye (hizmet için) verilen hizmetçi ya da erkeklik çağına gelmiş ve Allah yoluna bağlanmış bir devedir.” (TIRMIZİ)

    İstanbul -01.09.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail