-264-


Benim sehv etmem yeniden bir sünnet ihdas etmem içindir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN/ CİLT IV/S.78)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir şeye yemin ettiğinde ondan başkasını daha hayırlı görürsen, o hayırlı olanı yap; yemininden dolayı da kefaret ver.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Seni öldürüp te cennete girmene sebep olacak, yahut sen onu öldürdüğünde senin için bir nur vesilesi olacak kişi senin düşmanın değildir. Asıl düşmanın iki kürek arasındadır. Nefsin, koynunda yatırdığın hanımın, sulbünden gelen çocuğundur. İşte bunlar, sana düşman olan (lar) ın en büyüğüdür. ( RAMUZÜL EHADİS /S.4498)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı işittim, diyordu ki: "Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah'a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah, bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabül eder.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/3062)

Mâlik İbnu Hübeyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir müslüman ölür ve üzerine, müslümanlardan üç saf namaz kılarsa, (Allah şefaati) mutlaka vâcib kılar.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/3063)

Ebu Davud'da Harise radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: "Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer." (KÜTÜB-İ SİTTE/5106)

Seleme İbnu Nüfeyl el-Kindî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ümmetimden bir grup, hak yolunda mücadeleye (hiç ara vermeden) devam edecek, Allah da, onlar(la mücâdele sebebi) ile bazı kavimlerin kalplerini saptıracak ve bunlardan (alınanlarla) onların rızkını sağlayacaktır, bu hal kıyamet gününe, Allah'ın va'dinin gelme anına kadar devam edecektir. Atın, kıyamete kadar alnında hayır bağlıdır. Rabbim bana, aranızda kalıcı değil, gidici olduğumu, ruhumu kabzedeceğini, sizin de beni, (birbirinizin boynunu vuran gruplar olarak) takib edeceğinizi bildirdi. Sakın birbirinizin boynunu vurmayın. Mü'minlerin (fitne sırasında emniyette olacakları) asıl yerleri Şam'dır." (KÜTÜB-İ SİTTE/5107)

Doğrusu Allah Taala her hak sahibinin hakkını vermiştir. Binaenaleyh varise vasiyet yoktur. (İBN KESİR CİLT III/ S.699)

Cündüb b. Süfyan (ra) anlatıyor:

Resulullah(s.a)  buyurdular ki: “Kim sabah namazını kılarsa; o, Allah’ın koruması altındadır. Dikkat et ey Ademoğlu! Allah seni üzerine aldığı sorumluluğun bir (nin terki) yle yargılamasın. (MÜSLİM)

    İstanbul -13.09.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail