-269-


İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim bana salavat okumayı unutursa, cennetin yolunu terketmiş olur." (KÜTÜB-İ SİTTE/6226)

İbnu'z-Zübeyr radıyallahu anhüma dedi ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, iki hasmın da kadı'nın önüne oturmasına hükmetmiştir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4858)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ve askerleri (sefer sırasında) tepeleri tırmandıkça tekbir getirirler, inişe geçince de tesbihte bulunurlardı. Namaz dahi buna göre vazedildi." (KÜTÜB-İ SİTTE/1009)

Mü’minin ruhu cennet ağacına konmuş bir kuş gibidir. Ta ki Allah cesetleri dirilttiği gün o dönüp cesedine girsin. (İBN KESİR CİLT III/ S.628)

Sizden rüyası en doğru olan sözünde en doğru olanınızdır. (HADİS)

Hastalığınız günah sebebi ile gelir. Ona şifa olan da tövbedir. (FETHU’R- RABBANİ /S.159)

Nifak huşu’undan Allah’a sığının. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.707)

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Herhangi birinizin ailesi hakkında yaptığı yemininde ısrar etmesi, Allah nezdinde (yeminini bozup da) Allah’ın farz kıldığı kefaretini vermesinden daha günahtır.” (BUHARİ, MÜSLİM)

    İstanbul -04.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail