-270-


Müminin niyeti amelinden daha iyidir. Münafığın ameli de niyetinden daha iyidir. Herkes niyetine göre amel eder: Mümin bir amelde bulunduğu zaman o amel kalbinde nur gibi parıldar. ( RAMUZÜL EHADİS /S.5656)

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim oniki yıl müezzinlik yaparsa ona cennet vacip olur. Ona, her gün için, ezanı sebebiyle altmış hasene yazılır, her bir ikâmeti için de otuz hasene yazılır." (KÜTÜB-İ SİTTE/6171)

Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim mescidde iken ezan okunmaya başladığı halde, bir ihtiyaç olmadan ve tekrar mescide dönme gayeside bulunmadan mescidi terkederse o kimse münafıktır." (KÜTÜB-İ SİTTE/6174)

Hz. Ömer, Hz. Ali ve diğer bir kısım Ashab radıyallahu anhüm demişlerdir ki: "Kadı ve hâkim mescidde hüküm verebilir. Şâyet bir haddle ilgili hüküm vermişlerse, bunun icrası mescidin dışında yapılır." (KÜTÜB-İ SİTTE/4861)

Ebu'd-Derdâ (radıyallahu anh)'nın anlattığına göre, cihâda giderken, yola çıkıp, halkın geçeceği yere durarak, herkese duyuracak şekilde şöyle bağırırmış: "Ey insanlar: Kimin üzerinde bir borç olduğu halde, cihada katılır ve bilirse ki, öldüğü takdirde bu borç ödenmeyecektir, hemen geri dönsün, sakın peşime takılmasın. Zîra, o, bu haliyle cihâdın karşılığını alamaz." (KÜTÜB-İ SİTTE/1015)

Hangi  kula bir müsibet isabet eder ve o, “inna Lillah ve inna ileyhi Raciun, Allah’ım bu müsibetimden dolayı beni mükafatlandır. Bana ondan daha iyi bir sonuç çıkar” derse, muhakkak bu müsibetinden dolayı onu mükafatlandırır ve ondan daha hayırlı bir sonuç bahşeder.  (İBN KESİR CİLT III /S.635)

İbni Ömer (ra) anlatıyor:

Hz. Peygamber (sav) , Cuma namazından sonra mescidden ayrılıncaya kadar başka namaz kılmazdı. (Mescidden ayrılınca) Evinde iki rekat kılardı. (MÜSLİM)

İlim ameli çağırır, icabet edrse pekala; aksi halde gider. Geriye yalnız ders zahmeti kalır. (FETHU’R- RABBANİ /S.175)

 

    İstanbul -04.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail