-271-


Hayırlınız her aldanışta tövbe edendir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.80)

Bana eziyet eden muhakkak ki Allah’u Taala’ya eziyet etmiş olur. (HADİS)

“Alekesselam” deme; çünkü bu ölülerin selamlaşmasıdır. Şöyle de:

- Esselamu aleyke” ( RAMUZÜL EHADİS /S.5916)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz esneyince elini ağzına koysun ve (haaah! diyerek) ses çıkarmasın. Çünkü bu hale şeytan güler." (KÜTÜB-İ SİTTE/6242)

Adiyy İbnu Sabit, babası kanalıyla dedesinden, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir: "Namazda tükürmek, sümkürmek, hayız haline girmek ve uyuklamak şeytandandır." (KÜTÜB-İ SİTTE/6243)

Eş'as İbnu Kays'ın anlattığına göre, Humus'tan bir köleyi Abdullah'tan yirmi bin (dirhem)e satın almış ve Abdullah kölenin bedelini almak üzere kendisine bir adam göndermiştir. Adam gelince Eş'as:
"Ben onu on bine satın aldım" dedi. Abdullah da:
"Öyleyse seninle benim arama (hakem olacak) bir kimse tayin et!" dedi. Eş'as: "Benimle kendi aranda sen hakem ol!" dedi. Bunun üzerine Abdullah:
"Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın: "Alış-veriş yapan iki kişi ihtilafa düşerlerse ve aralarında da delil yoksa, mal sahibinin söylediği esas alınır veya (alış-verişi) terkederler" dediğini işittim" dedi."
(KÜTÜB-İ SİTTE/4865)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam gelerek Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e: "Ey Allah'ın Resûlü, bir kimse Allah yolunda cihad arzu ettiği halde bir de dünyalık isterse durumu nedir?" diye sordu. Şu cevabı verdi: "Ona hiçbir sevab yoktur!" Adam aynı soruyu üç sefer tekrar etti, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da her seferinde: "Ona sevab yoktur!" diye cevap verdi." (KÜTÜB-İ SİTTE/1017)

İyaz’dan nakledilir ki;
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah taala buyurur ki; Benim kullarıma lütfettiğim her şey onlar için helaldir.  Ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Ama şeytanlar gelip onları sapıklığa götürdüler ve Benim onlara helal kıldığım şeyleri kendilerine haram kıldılar. (İBN KESİR CİLT III/ S.675)

Kur’an okurken sesini güzelleştirmeyen bizden (nasiplenmiş) değildir. (EBU DAVUD)

    İstanbul -12.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail