-273-


Fakr hali beni sevenlere selden daha çabuk varır. (FETHU’R- RABBANİ/ S.162)

Hakkınızda en çok korktuğum  Allah’u Taalanın sizin için  yerden çıkardığı bereketlerdir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.463)

Kıyamet günü ALLAH’U Taala’nın katında şehidlerin efendisi Hamza’dır. (TABERANİ)

Dört şeyden ötürü yıkanılır: Cünüplük halinde. Cenaze yıkamadan sonra. Bir de kan aldırmadan sonra. ( RAMUZÜL EHADİS/ S.6343)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Üç kişi vardır ki bunların kıldıkları namaz, başlarından bir karış öte yükselmez: Kendisini sevmeyen kimselere namaz kıldıran kimse, kendisine kocası küs olarak geceyi geçiren kadın, birbirine küs iki kardeş." (KÜTÜB-İ SİTTE/6244)

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İki ve daha fazlası bir cemaattir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6245)

Yine İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (iddia sahibi iki şahid bulamazsa) bir yemin ve bir şahid(in yeterli olacağın)a hükmetmiştir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6848)

Ebu Mûsa (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ashâbından birini herhangi bir iş için gönderince şu tembihte bulunurdu; "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın." (KÜTÜB-İ SİTTE/1022)

Sadakanın efdali senin sağlıklı, cimri olduğun halde zenginliği bekleyerek ve fakirlikten korkarak sadaka vermendir. (İBN KESİR CİLT III /S.684)

    İstanbul -14.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail