-274-


Ebu Hureyre (ra) Resulullah (sav)’den şöyle anlatıyor:

-Kim bir yerde otururda orada Allah (cc)’ı anmazsa üzerinde Allah’a karşı bir eksiklik olmuş olur. Kim de yatağa girerde Allah’ı zikretmezsa onun da üzerine Allah (cc)’a karşı bir eksik meydana gelmiş olur. (EBU DAVUD)

İslam dinini kabul etmiş biri herhangi bir şahsa zemginlıği için saygı gösterirse dininin üçte ikisi gider. (FETHU’R- RABBANİ /S.167)

Allahın nimetleri kimde çoğalırsa insanların ona yük olmasıda çoğalır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.544)

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) bizi birlik halinde bir sefere gönderirken iki Kureyşlinin ismini vererek “Falan ve falanı bulursanız, o ikisini ateşle yakınız” buyurdu. Sonra yola çıkmak üzere iken, “Ben size falan ve falanı yakmanızı emretmiştim. Ateşle ancak Allah azab eder. O ikisini bulduğunuzda onları öldürün.” buyurdu. (BUHARİ)

Müminler tesbih ve tekbir getirerek Rumların elinde bulunan Konstantiniyye’ yi fethetmedikçe kıyamet kopmaz. ( RAMUZÜL EHADİS/ S.5946)

Ebu Hazım anlatıyor: "Yüce sahabi Sehl İbnu Sa'd es-Saidi kavminin gençlerini namaz kıldırmak için öne geçirirdi. Kendisine: "Senin İslamiyet'te hatırı sayılır bir önceliğin (kıdem) olduğu halde niye böyle yapıyorsun?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim:"İmam zamin (kefil)dir. Eğer namazı iyi kıldırırsa sevap hem onadır, hem cemaatedir. Şayet fena kıldırırsa vebali kendinedir, cemaate değildir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6248)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, (namazda) safları dolduranlara Allah rahmet kılar, melekler de günahlarının örtülmesi için dua ederler. Kim de safdaki bir gediği doldurursa, bu ameli sebebiyle Allah onun cennetteki makamını bir derece yükseltir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6250)

İbnu Amr İbni'l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bana dedi ki: "Beyyine dâvacı üzerine, yemin de dâvalı üzerine düşer." (KÜTÜB-İ SİTTE/4866)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın katıldığı gazvelerden birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine kadınları ve çocukları öldürmeyi yasakladı." (KÜTÜB-İ SİTTE/1024)

    İstanbul -25.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail