-275-


Ebu Hureyre radıyallahu anh nakledilir ki;

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Miskin; şu bir veya iki hurma,  bir veya iki lokma verilen gezginler değildir. Ancak miskin; ihtiyacını giderecek bir imkan bulamayan ve bu durumu başkaları tarafdından fark edilipte kendisine sadaka verilmeyen kişidir. (İBN KESİR CİLT III /S.685)

Husayn b. Vahvah (ra) anlatıyor:

Talha b. Bera (ra) hastalanmıştı. Efendimiz (sav) ziyaretine geldi ve şöyle buyurdu: “Ben Talha’nın ölmek üzere olduğunu görüyorum. (Öldüğünde) Ölümünü bana acele bildiriniz. Zira bir Müslümanın ölüsünün ailesinin yanında (fazla tutulması) doğru değildir. (EBU DAVUD)

Efendimiz (sav)’e “Ya Resulullah karşılaşan iki adamdan hangisi önce selam verir” diye sorulunca, Efendimiz de, “Allah (cc) katında en değerli olanı” buyurmuştur.  (EBU DAVUD)

Allah’u Taala bir hane halkını sevdiği zaman onların arasına yumuşaklık ve mülayemeti sokarda tatlı geçindirir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.415)

Ümmetimden bir taife devamlı olarak hakkı savunmak için karşılarındaki düşmanla çarpışacak. Bu çarpışma, en son düşmanları olan mesihi deccali öldürüp yok edinceye kadar devam edecek.” ( RAMUZÜL EHADİS S.5871)

Bera İbnu Azib ve Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah ve melekleri ilk safta namaz kılanlara salat ederler." (KÜTÜB-İ SİTTE/6251)

Kurre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında, sütunlar arasında saf teşkil etmekten men edilir, sütunların olduğu yerden kovulurduk." (KÜTÜB-İ SİTTE/6253)

Sabırlı fakirler Rahmanın arkadaşlarıdır. (FETHU’R- RABBANİ /S.97)

    İstanbul -29.10.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail