-276-


Amr İbnu Şuayb an ebîhi an ceddihi anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Hain erkek ve hâine kadının, zani erkek ve zâniye kadının, kardeşine kin taşıyan kimsenin şehâdeti caiz değildir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4874)

İsâm el-Müzenî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir ordu veya seriyye yola çıkardığı zaman, askerlere şunu tenbihlerdi: "Bir mecsid görür veya müezzini işitirseniz, orada kimseyi öldürmeyin." (KÜTÜB-İ SİTTE/1027)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuş:”Ben ve ümmetim kıyamet gününde yüksekçe bir yerden halkı gözetleriz. Herkes ister ki; kendisi de bizden olsun. Hangi peygamberi kavmi yalanlarsa biz o peygambere şehadet eder ve o peygamberin Rabbı Azze ve Celle’nin risaletini tebliğ ettiğini belirtiriz.” (İBN KESİR CİLT III/ S.599)

Resulullah (sav) şöyle buyurmuş:

“Kim bir ölüyü yıkar da (onda görülen çirkin halleri) gizlerse, Allah (cc) onu kırk kere affeder.” (HADİS)

Bera b. Azib (ra) anlatıyor:

Bir zat, Kehf Suresini okuyordu. Yanı başında da iki iple bağlı at bulunuyordu. O arada bir bulut kendisini gölgeleyip ona yaklaşmaya, atı da ürküp kaçmaya başladı. Sabah olunca bu zat, Hz. Peygamber (sav)’e geldi ve olanları anlattı.

Hz. Peygamber (sav):

-“Bu bir sekinet olup, Kur’an için inmiştir” buyurdu. (BUHARİ, MÜSLİM)

Bir kul Allah’a kulluğu eksik kılarsa, Allah ona bela verir. Kalbini kederle doldurur. (FETHU’R- RABBANİ /S.137)

Tefekkür ibadetin yarısı, az yemek de ibadetin ta kendisidir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.185)

Kimin bütün gayesi dünya olursa Allah bana komşu olmasını yasak eder. Çünkü ben dünyayı imar etmekle değil harap etmekle gönderildim. ( RAMUZÜL EHADİS/ S.5487)

    İstanbul -04.11.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail