-277-


İbnu Ebi Evs radıyallahu anh anlatıyor: "Dedem Evs es-Sakafi, namaz kılarken bazan bana işarette bulunurdu. Ben de ayakkabılarını kendisine verirdim. Şöyle demişti: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam 'ı ayakkabıları ile namaz kılarken gördüm." (KÜTÜB-İ SİTTE/6263)

İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Gözlerinizin hızla kör olmaması için, namazdayken onları semaya kaldırmayın." (KÜTÜB-İ SİTTE/6265)

Zeyd İbnu Hâlid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Size şahidlerin en hayırlısını haber vermeyeyim mi: O kendisine talep edilmezden önce şehâdet etmeye gelendir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4877)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim Allah yolunda murâbıt olarak ölürse, kendisine, yapmakta olduğu salih amellerin ücreti (sanki ölmemiş gibi Kıyamet gününe kadar verilir), rızkı da mütemadiyen verilir, kabirdeki hesaba çekicilerden emin olur. Allah Teâla hazretleri onu, Kıyamet günü cehennem korkusundan emin olarak diriltir." (KÜTÜB-İ SİTTE/6811)

Allah bir kuluna bir nimet ihsan ederse , o nimetin eserini yarattığının üzerinde görmek ister. (İBN KESİR CİLT III /S.626)

Bir kişi Resulullah’a gelerek, “Ya Resulullah! Yaptığımda Allah Taala’nın ve insanların beni seveceği bir ameli bana göster” dedi. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Dünyaya rağbet etme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki, insanlar seni sevsin.” (İBNİ MACE)

Ümmetim için en çok korktuğum  içi bozuk bilginlerdir. (FETHU’R- RABBANİ /S.80)

Kul temiz olarak uykuya yattığı vakit ruhu arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğrudur. Abdestsiz yatarsa ruhu yükselmez gördüğü rüyalar karma karışık rüyalar olup doğru çıkmaz. .(İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.995)

Zekat Kur-an’ da (zikredilen) her sadakayı nesh etmiştir. Cenabetten yıkanmak, her yıkanmanın farziyetini nesh etmiştir. Ramazan orucu her orucun farziyetini nesh etmiştir. Kurban kesmek her türlü kurbanın farziyetini nesh etmiştir.” ( RAMUZÜL EHADİS /S.5636)

    İstanbul -08.11.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail