-28-


Kim her iki bayramın da gecesini, Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.(KÜTÜB-İ SİTTE/6513)

Arefe günü, kurban günü ve teşrik günleri, biz müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme-içme günleridir.(KÜTÜB-İ SİTTE/3145)

Arafe günü oruç tutan kimsenin önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahları mağfiret olunur. (KÜTÜB-İ SİTTE/6496)

(Mescitteki) çakıllar, kendilerini dışarı çıkaran kimsenin tekrar mescide koyması için Allah'a talepde bulunur.(KÜTÜB-İ SİTTE/5474)

Bu evlerin yönünü mescitten çevirin. Zira ben, mescidi ne hayızlı kadına ne de cünüp kimseye helal kılmıyorum.(KÜTÜB-İ SİTTE/5483)

Biriniz mescitte iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip, orayı değiştirsin. (KÜTÜB-İ SİTTE/5484)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:
"İki sûr arasında kırk vardır!" buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler:
"Ey Ebu Hureyre! Kırk gün mü?" diye sordular. Fakat o: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi. Tekrar: "Kırk ay mı?" dediler. O yine: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi. "Kırk yıl mı?" dediler. O yine: "Bir şey diyemem!" cevabını verdi ve (Resûlullah'ın hadisine devam etti:)
"Sonra Allah semâdan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hâriç hepsi çürür. Bu çürümeyen, acbu'z-zeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkîp edilecektir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5016)

Mü'minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir. (KÜTÜB-İ SİTTE/5017)

Kıyamet günü kul (hesap vermek üzere huzur-u ilahiye) getirilir. Allah Teâla Hazretleri: "Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba, benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü?" diye soracak. Kul da: "Hayır" diyecek. Allah Teâla Hazretleri: "Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin (dünyada) beni unuttuğun gibi!" buyuracak. (KÜTÜB-İ SİTTE/5034)

(Namaz kılanın önünden geçmekle) kedi namazı bozmaz. Çünkü o, evin (demirbaş) eşyasındandır.(KÜTÜB-İ SİTTE/6071)

Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle bâki kalır. (KÜTÜB-İ SİTTE/5465)

İstanbul - 11.02.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail