-283-


Yanını yatağa koyduğun da, Fatiha’yı ve İhlas’ı okuduğunda, ölümden başka her şeyden emin olmuşsundur. (İBN KESİR CİLT II /S.23)

Kim Kur’an hakkında kendi görüşüyle bir şey söyler veya bilmediği şeyleri söylerse cehennemde yerini hazırlasın. (İBN KESİR CİLT II/ S.8)

Su temiz olarak yaratılmıştır. Kokusunu ve tadını değiştirmedikçe hiç bir şey pisleştirmez. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.345)

İşlerinizi gizli tutarak yürütmeye alışınız. (FETHU’R- RABBANİ /S.58)

Beyti (şerif) ehli mescidin kıblesidir, mescit de haram ehlinin kıblesidir! Haram ise, yerin batısında veya doğusunda bulunan bütün ümmetimin kıblesidir. ( RAMUZÜL EHADİS)

Abdullah b Muğaffel (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav)buyurdular ki:’’Her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında namaz vardır. (üçüncüde) Dileyen kimse için ‘’ buyurdu. (MÜSLİM)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) şöyle hitap ettiler:
"Ey insanlar! Allah Teâla hazretleri tayyibtir, tayyibten başka bir şey kabul etmez. Allah'ın mü'minlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teâla hazretleri (peygamberlere):
"Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin ve sâlih amel işleyin" (Mü'minûn 51) emretmiş, mü'minlere de:
"Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin" (Bakara 172) diye emirde bulunmuştur."
Sonra seferi uzatıp, saçı başı dağınık, toz-toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eden bir yolcuyu zikredip, dedi ki:
"Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibariyle) haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icâbet edilir?" buyurdular(KÜTÜB-İ SİTTE /5125)

Havle el-Ensâriyye radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim. Şöyle buyurmuşlardı: "Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil." (KÜTÜB-İ SİTTE /5126)

el-Muğîre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdu ki: "Kim içki satarsa, hınzır kasaplığı da yapsın" (KÜTÜB-İ SİTTE /217)

    İstanbul -07.11.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail