-284-


Kime bir bilgi sorulur ve bunu gizlerse kıyamet gününde ateşten bir gem ile gemlenir. (İBN KESİR CİLT II/ S.11)

Namazı,  kadın, merkep ve kara köpek keser. (İBN KESİR CİLT II S:29)

Yemek ile namaz bir araya geldiği zaman yemeği namaz üzerine takdim edin. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.427)

Dünya dertlerinden gücünüzün yettiği kadar uzak olunuz. (FETHU’R- RABBANİ/ S.62)

“Allah Azze ve Celle buyurmuştur: << La ilahe illallah>> benim kelamımdır. İşte ben O’ yum. Kim onu derse kaleme girmiştir. Kaleme giren ise azabımdan emin olmuştur.” (RAMUZÜL EHADİS/ 4072)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav)buyurdular ki: ‘’Şayet insanlar ezan okumada ve ilk saftaki sevabı bilselerdi. Sonra bu sevaba nail olabilmek için aralarında kura atmaktan başka çare bulamasalardı, şüphesiz aralarında kura atarlardı.’’ (BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse bir sâ' miktarında kuru hurma da vererek iade eder." (KÜTÜB-İ SİTTE /263)

Bir rivayette de şöyle gelmiştir: "Hz. Bilâl (radıyallahu anh), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a (iyi cins bir hurma olan) berni hurması getirmişti. "Bu nereden?" diye sordu. Bilâl (radıyallahu anh): Bizde âdi hurma vardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yemisi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Eyvah! Bu ribânın ta kendisi, eyvah bu ribânın ta kendisi, sakın öyle yapma. Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat. Sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al" dedi. (KÜTÜB-İ SİTTE /312)

Meddahların yüzüne toprak saçınız. (İBN KESİR CİLT II/ S.77)

    İstanbul -13.12.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail