-285-


Halka hamd etmeyen Hakka hamd etmez. (İBN KESİR CİLT II /S.23)

Cuma günü ve gecesi ölenlere Allah bin şehid sevabı yazar ve onları kabir azabından korur. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.487)

Rabbınızla olan bağları devam ettiriniz,saadete eresiniz. (FETHU’R- RABBANİ /S.97)

Allah buyurmuştur: “Şüphesiz Ben Rabbim, Hayrı da şerri de ben  takdir ettim; Elinde şer takdir ettiğim kimsenin vay haline. Elinde hayr takdir ettiğim kimseye de ne mutludur.” ( RAMUZÜL EHADİS 4073)

İbni Mesud (ra) anlatıyor:

’’Hz. Peygamber(sav)buyurdular ki:

Yeri olmadan aşırı davranarak işi zora sokanlar helak olmuştur.’’ Allah Resulu bu sözü üç defa tekrar buyurdu. (MÜSLİM)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir din kardeşine yemiş satsan sonra da buna bir âfet gelse, ondan bir şey alman sana helâl olmaz. Kardeşinin malını hakkın olmadığı halde nasıl alırsın?" (KÜTÜB-İ SİTTE /388)

Osman İbnu Affan radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Gerek satıcı ve gerekse alıcı iken kolaylık gösteren kimseyi Allah cennete koydu." (KÜTÜB-İ SİTTE /6636)

Abdullah İbnu Büsr el-Mazini ve Ebu Eyyub radiyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın: "Zahirenizi ölçünüz ki, sizin için bereketlensin" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE /6644)

Evlerinizi kabirler kılmayın. Muhakkak ki içinde Bakara suresi okunan eve şeytan girmez. (İBN KESİR CİLT II /S.133)

    İstanbul -07.11.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail