-29-


Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır. (KÜTÜB-İ SİTTE/974)

Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde, Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı biraraya gelmez. (KÜTÜB-İ SİTTE/975)

Râşid İbnu Sa'd, ashaba mensup birinden naklen anlatıyor: "Bir zât Resûlullah'a gelip: "Ey Allah'ın Resûlü, niye şehid dışında kalan mü'minler kabirde imtihan edilirler?" diye sordu. Resûlullah şu cevabı verdi: "Şehidin ölüm anında tepesinin üstünde kılıç parıltısını hissetmesi imtihan olarak ona kâfidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/994)

Rüzgâra küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce: "Allah'ım, senden bunun hayrını taleb ediyorum" deyin. (KÜTÜB-İ SİTTE/1836)

Babanın duası perdeyi deler (kabul makamına ulaşır). (KÜTÜB-İ SİTTE/7120)

Kadınların topluluğu şeytanın tuzaklarıdır. Erkeklerin can belası olup kaburga eğri kemiğinden yaratılmış cahillerdir. (MARİFETNAME/S.306)

Kim Allah sevgisini insanların sevgisine tercih ederse, Allah onu halka muhtaç olmaktan kurtarır. (MARİFETNAME/S.431)

Sevip kaynaşmayan, sevilip kaynaşılmayan kimsede hayır yoktur. (BÂYEZİD-İ BESTÂMÎ HAZRETLERİ/S.159)

Yüzüne bakıldığında sizi Allah’ı hatırlatan kimse Allah dostudur. (BÂYEZİD-İ BESTÂMÎ HAZRETLERİ/S.271)

Dünya ve ahiret iki kumadır. Biri razı edilirse öbürü darılır. (İMAM-I RABBANİ/S.130)

Vatan sevgisi imandandır. (İMAM-I RABBANİ/S.225)

Ehl-i cennetin dili Arapça olacaktır. (KENZ-İ MAHFİ/S.129)

İstanbul - 13.02.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail