-293-


Kıyamet gününde Nuh (a.s) çağırılır ve kendisine, “Emri tebliğ ettin mi?” denir. O, “evet” der. Bunun üzerine kavmi çağırılır, ve kendilerine; “O (a.s) size tebliğ etti mi?”denir. Onlar; “Bize hiçbir uyarıcı gelmedi, kimsecikler de bir şey getirmedi” derler. Bunun üzerine Hz Nuh’a “Sana kim şahidlik edecek ?” denilir. Hz Nuh, “Muhammed ve ümmeti” der. (İBN KESİR CİLT II/ S.598)

Resulullah (sav)buyurmuş: “Ben ve ümmetim kıyamet gününde yüksekçe bir yerden halkı gözetleriz. Herkes ister ki; kendisi de bizden olsun. Hangi peygamberi kavmi yalanlarsa biz o peygambere şehadet eder ve o peygamberin  Rabbi Azze ve Celle’nin risaletini risaietini tebliğ ettiğini belirtiriz. (İBN KESİR CİLT III /S.599 

Bu ümmetimin münafıklarının çoğu Kur’an okuyucularıdır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.778)

Bir kimse, bütün varlığı ile Allah’a bağlanırsa her derdine o yeter ve bir kimse varını yoğunu dünya bilirse Hak ona dünyayı salar;  dünya da onun üzerinde akla gelmedik oyunlarını icra eder. (FETHU’R- RABBANİ /S.427)

Mahluklarını düşünün, Halik’i düşünmeyin, çünkü siz onu hakkıyla takdir edemezsiniz. ( RAMUZÜL EHADİS 3211)

Enes (ra) anlatıyor:

Adamın biri: ’’Ya Resulullah! Bizden biri kardeşi yahut arkadaşı ile karşılaştığında (selamlama niyetiyle) önünde eğilebilir mi?’’ diye sordu. Efendimiz de ’’Hayır’’ cevabını verdi. Adam: ’’Onu kucaklayıp öpebilir mi?’’ diye sordu. Resulullah (sav): ’’Hayır’’ buyurdu’’. Adam: ’’Elinden tutup musahafa edebilir mi?’’ diye sordu. Resulullah (sav):’’Evet’’ cevabını verdi. (TIRMIZİ)

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri buyurdular ki: "Büyüklük benim ridamdır, azamet de benim izarımdır. Kim, bunlardan birinde benimle iddialaşmaya kalkarsa, onu cehenneme atarım." (KÜTÜB-İ SİTTE /7234)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer kişi namazını herkesin gözü önünde kılınca (edebine uygun kılar) güzel yapar, tek başına kimsenin görmediği durumda kılınca da (edebine uygun kılar) güzel yaparsa, Allah Teâla hazretleri (onun ibadetinden memnun kalır ve:) "Bu (kulluğunu riyasız yapan) gerçek bir kulumdur" der."(KÜTÜB-İ SİTTE /7247)

    İstanbul -31.01.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail